Magična moć Tarota

Tarot karte predstavljaju individualne energije. Pravi smisao čitanja tarota može se utvrditi analizom komponenti, koje karte predstavljaju, a zatim primenom nekih logičkih pravila za određivanje specifične energije. Dvadeset i dve karte velike Arkane predstavljaju kombinacije četiri elementa i sedam planeta. Kroz korišćenje logike i razumnog načina u postavljaju pitanja, nema ograničenja u vezi informacija koje se mogu dobiti korišćenjem tarota. Ponekad energija iz tarota može biti neočekivana. Svaka tarot karta sledi zakone duhovne hemije. Tarot predstavlja različite kombinacije planetarnih i elementarnih snaga i jezik interakcije. Kada su četiri elementa uravnotežena, tada će se manifestovati svaka moguća prilika. Kada su dve tarot karte u kombinaciji, one apsorbuju energiju. Ovo dovodi do aktivnog ili pasivnog delovanja. Određene tarot kombinacije mogu biti pozitivne – konstruktivne ili negativne, odnosno destruktivne.

O autoru

Slični postovi