Rider Waite tarot

Posted On 05 Juin 2015
Comment: Off

Tarot karta XV đavo je jedna od najbogatijih u simbolici unutar Rider Waite-špila i sadrži više nivoa značenja. Waite je koristio simbole ove karte na više načina, a same poruke unutar nje su sasvim drugačije. Sada je uobičajena praksa za moderne tarot špilove da se karta đavo ukloni i bude zamenjena kartom materijalizma  ili pohlepe. Jedna od najčešćih zabluda o đavolu (kao i kod smrti) je zapravo da ne označava đavola, već predstavlja samo jedan neuspeh u materijalnim težnjama. Kada se koristi u proricanja, karta sadrži sva značenja koja se mogu pripisati tradicionalno negativnim  dejstvima. Nesreća, ugnjetavanje, manipulacije i opasnost samo su neke od tih aspekata. Duhovno značenje karte je skriveno i jedan od njegovih tradicionalno ezoteričnih značenja  je materijalizam. U njemu đavo predstavlja materijalne aspekte postojanja, a time može predstavljati čovekovu pohlepu za materijalnim stvarima. Druga simbolika tarot karta XV đavo uključuje spone koje će sprečiti duhovni napredak, da sistemi verovanja moraju biti promenenjeni pre nego što dođe do napretka. Karta ima crnu pozadinu koja predstavlja tamu nečije duše i prazninu u podsvesti. Njegova ruka je podignuta i na dlanu urezan je simbol Saturna. Saturnov uticaj će ograničiti, ali da ograničenjem donese znanje. Njegovo trenje i inercija promovišu unutrašnji rast.

O autoru

Slični postovi