Vladavina broja 8 i planeta Saturn u numerologiji

Osobe rođene, 8, 17 i 26 su pod vladavinom Saturna. Ovo je planeta odučnosti, mraka, tame, podzemlja. Saturn vlada mnogim oblastima poslovanja, zanimanjima, strukama i porocima. Jedna od oblasti koja je pod okriljem Saturna je poljoprivreda, uzgoj životinja i stočarstvo. Ljudi pod vladavinom 8 mogu inovacijama u poljoprivrednom području imati ​​veliki uspeh. Politika je drugo najvažniji polje gde vlada Saturn. Kod mnogih političara Saturn ima snažnu prisutnost u astrološkom grafikonu, brojevima ili imenu. U području politike, Saturn ima više kategorija, kao što su vladari zemlje, aktivisti. Gvožđe i čelik. Biznis sa metalom je pod vlasništvom Saturna. U kategoriji metala, Saturn je gospodar sirovog gvožđa i čelika. Poslovi povezani sa gvožđem i čelikom su korisni za osobe sa brojem 8 i mogu doneti veliki uspeh. Pravosudni sistem je jedno od ključnih područja aspektovanog od Saturna. Mnoge osobe pod vladavinom 8 bave su sudskim poslovima. Sama konačna presuda je Saturnova krajnja moć. Astrologija je sinonim za Saturna. Saturn i Jupiter su odgovorni za blagoslove intuitivnih darova. U toj sferi, astrologija je jedno od najboljih područja. Oblast kockanja je pod vladavinom Saturna. Ova planeta koja vlada brojem 8 favorizuje ilegalne aktivnosti samo da bi ozbiljno ukorio osobu u smislu karmičkog ciklusa. Podzemlje, nezakonite aktivnosti poput trgovine oružjem, terorističke organizacije, ekstremni pokreti, “pranje novca” predstavljaju deo čuvenog tamnog kruga Saturna. Osobe sa brojem 8 trebalo bi da se suzdržavaju od uključivanja u bilo koji od njih, jer oni mogu doneti finansijsku moć, ali veoma tragičan kraj na kraju. Kod ženskih osoba njegovo delovanje može biti prikazano kroz vid ekstremnog ponašaja. Sveci, prosvetljena bića, su vrhovna i najčistija bića pod vladavinom broja 8. Većina tih osoba nalazi se u kategoriji joge, meditacije i duhovnih institucija. Filmski reditelji su pod snažnom vladavinom Saturna i broja 8. Njihov visok nivo misaonog procesa ih čini jedinstvenim kreatorima svetske kinematografije.

O autoru

Slični postovi