Vibracija i energija boja

Energija vibracije boja se koristi kako bi se poboljšalo i uravnotežilo fizičko, emocionalno i duhovno stanje osobe. Svaki deo tela zahteva svetlosnu energiju. Skladne i umirujuće boje, kao i njihova kombinacija, koriste se za poboljšanje zdravlja i unutrašnjeg sklada. Energija boja utiče na naše raspoloženje, zdravlje i misaone procese. Terapija bojama oslanja se na pozitivne efekte u ravnoteži energetskog centra ili čakri. Neravnoteža u energetskom centrima se smatra ključnim razlogom za manifestaciju bolesti. Odstupanja, koja se mogu javiti u fizičkim, emocionalnim, duhovnim i mentalnim nivoima, otklanjaju se terapijom bojama. Čitav spektar boja potiče od Sunca. U spektru svetlosti svaka boja vibrira na različitim frekvencijama. Vibracije boja prenose energiju, koja se koristi za ravnotežu tela, odnosno energetski centar ili čakre.

O autoru

Slični postovi