Karmička astrologija

Većina nas se ne seća svog bivših života . Koncept karme, kao razloga reinkarnacije duše, donosi astrologiji fascinantan prizvuk esencije smisla života. Deo astrologije koji se bavi ovim područjem naziva se reinkarnacijska ili karmička astrologija. Karmička astrologija se filozofski, odnosno teoretski, oslanja na istočnjačku misao, na verovanje u reinkarnaciju. Reinkarnacija ili selidba duše iz tela u telo u beskrajnom nizu ponovnih rođenja i umiranja, u kojem duša menja tela kao što čovek presvlači odeću. Svrha reinkarnacije jeste evolutivni napredak duše kroz učenje i savladavanje lekcija do prosvetljenja odnosno ponovnog sedinjenja sa Bogom. Prema teoriji reinkarnacije svako od nas pre svoga rođenja odlučuje kroz koja iskustva ovaj život mora proći, a da bi došlo do evolucijskog pomaka za kojim naša duša žudi. Na taj način duša podvrgava testu sve što je dosad postigla, sa ciljem da nauči novo razumevanje i kroz to se popne stubu više u evolutivnom procesu. Sva ta izabrana iskustva čine ono što zovemo karma. Karma ili prava akcija , zakon univerzuma o uzrocima i posledicama. O karmi se najčešće govori u smislu karmičkog duga ili u smislu patnje, ili neugodnih aspekata našeg života. Karma po sebi nije ni dobra ni loša. Za svaku akciju ili uzrok postoji reakcija ili posledica. To je nepromenjivo i izvan naše kontrole. Pod našom kontrolom je akcija ili uzrok koji pokrećemo, a onda stav koji zauzimamo prema posledici. Naš stav je ono što karmu čini negativnim ili pozitivnim uticajem u našem životu. Ako nepovoljne prilike i događaje shvatimo kao priliku za učenje i evolutivni napredak, tada se moramo pripremiti za ono što je najteže, ali ujedno i najizazovnije, a to je suočavanje sa samim sobom. Tehnika regresijskog vraćanja u bivše živote jedan je od dobrih načina za brzi napredak. Ako je okarakterišemo kao psihoterapiju, tada za karmičku astrologiju možemo reći da ima funkciju dijagnostike. Kombinacija obe metode daje fascinantne rezultate . Osim što će karmička astrologija uputiti na naše propuste u bivšim životima, ona i daje odgovor na pitanje o evolucijskom usmerenju u ovom životu. Kakav kvalitet i koje područje u ovom životu bi bilo dobro razviti ili koja je svrha i smisao baš ove inkarnacije.

O autoru

Slični postovi