astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom
AstroFon21.com je sajt otvoren 2005. godine, nekoliko 
meseci nakon početka rada astro call-centra 21. 
Ime AstroFon21.com je vlasništvo i lična kreacija
osnivača i pokretača astro call-centra 21. 
- Astrocentar radno vreme: od 08-24h 
- Pojedini operateri se uključuju i pre i posle radnog 
vremena
- Spisak uključenih operatera je uvek na ekranu 
- Slobodni za prijem poziva operateri su obeleženi 
zelenom bojom 
- Treba zvati samo kada se na ekranu vide slobodni 
operateri u zelenoj boji
- Svaki operater kada dobije poziv na zahtev pozivaoca 
može da prebaci vezu na drugog operatera
- Kada operater dobije poziv dužina razgovora ne može 
se unapred odrediti jer zavisi od pozivaoca
- Stranica ekrana sa spiskom operatera se refrešuje 
na svakih 5 sekundi, ako je neko na ekranu prikazan 
kao zauzet, može se desiti da je to u momentu kada 
je samo prosledio poziv kolegi, zato sačekati 5 sekundi 
sledeći refreš da se vidi da li je zauzet ili je samo 
prebacio poziv

Za pitanja, sugestije, zapošljavanje u call centru i 
eventualne reklamacije:
Broj telefona: +381604301260 (08-16h) 
E-mail: astrofon21kontakt@gmail.com