astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom
- Spisak uključenih operatera je uvek na ekranu sajta 
- Slobodni za prijem poziva operateri su obeleženi 
zelenom bojom 
- Treba zvati samo kada se na ekranu vide slobodni 
operateri u zelenoj boji 
- Svaki operater kada dobije poziv na zahtev pozivaoca 
može da prebaci vezu na drugog operatera 
- Kada operater dobije poziv dužina razgovora ne može 
se unapred odrediti jer zavisi od pozivaoca 
- Radno vreme astrocentra je od 08-24h 
- Pojedini operateri se uključuju i pre i posle radnog 
vremena
- Stranica ekrana sa spiskom aktivnih i uključenih 
operatera se refrešuje na svakih 5 sekundi, 
ako je neko na ekranu prikazan u crvenoj boji  kao 
zauzet, može se desiti da je to u momentu kada 
je samo prosledio poziv kolegi, zato treba sačekati 
5 sekundi sledeći refreš da se vidi da li je 
željeni operater slobodan. 
-Iz svrhe poboljšanja rada i poštovanja ugovornih i 
licencnih obaveza i provere eventualnih administrativnih 
prigovora korisnika usluge svi razgovori se snimaju i za 
druge svrhe se ne koriste, i privatnost i tajnost je 
uvek u potpunosti zaštićena.
-AstroFon21.com je sajt otvoren 2005. godine, nekoliko 
meseci nakon početka rada astro call-centra 21. Ime sajta 
AstroFon21.com je vlasništvo i lična kreacija osnivača i 
pokretača astro call-centra 21. 
Za pitanja, sugestije, zapošljavanje u call centru i 
eventualne reklamacije:
Broj telefona: +381604301260 (08-16h) 
E-mail: astrofon21kontakt@gmail.com