Egipatsko tumačenje snova

Posted On 18 feb 2013
Comment: Off

Drevni Egipćani su verovali da im snovi daju dragoceni uvid u budućnost. Da bi razumeli san Egipćani su konsultovali “stručnjaka”, koji je bio profesionalni tumač snova. Oni su povezivali određene simbole koji su se pojavljivali u snovima sa stvarima koje su se desile u realnom životu. Egipćani su bili sigurni da su snovi imali mnogo dublje značenje koje je potrebno dešifrovati I verovali su da im njihovi bogovi govore kroz snove. Snovi su bili podeljeni u tri odvojene kategorije. Neki simboli u snu su bili vrlo čudni i gotovo nemogući za prosečnu osobu da pogodi njihovo značenje. Na primer, ukoliko je neko sanjao da je mrtav, to se smatralo dobrim znakom koji je ukazivao na dug život. Egipćani su koristili poruke u svojim snovima, kako bi se izlečili od bolesti, donosili važne državne odluke, pa čak i odlučivali gde da izgrade hram. Snovi su smatrani božanskim predviđanjem budućnosti. Shvatanje značenja snova je bio važan deo kulture. Tumačenje snova imalo je i ozbiljno versko značenje. U svom najjednostavnijem obliku, snovi su bili dobri ili loši. Ovde su neki primeri snova i njihova značenja:

Dubok bunar je ukazivao na zatvor.

Ogledalo je ukazivalo na drugu ženu.

Mesec je predstavljao oproštaj.

Poniranje u hladnoj vodi je bio dobar predznak i ukazivao je na oprost svih loših dela.

Dodirivanje zemlje licem nagoveštavalo je loš predznak.

O autoru

Slični postovi