Značenje fotografija u Feng Shui-u

Prema Feng Shui-u  svaka fotografija može postati ne samo izvor pozitivne energije či, već i uzrok nastanka negativnog protoka energije. Svaka fotografija u domu ili na radnom mestu, na neki način utiče na stanje naše stvarnosti. U Feng Shui-u potrebno je slediti  određene smernice vezane za fotografije. Nikada fotografije ne treba postavljati u blizini kupatila, ili ispred vrata od kupatila. Preporučuje se da fotografije članova porodice budu samo na jednom mestu, što će na neki način doprineti jačanju odnosa između svih članova porodice. Kada je porodična fotografije na severu ona će doneti uspon na korporativnom planu ili karijeri. Fotografija na kojoj su “tri osobe” prema Feng Shui-u smatra se vrlo nepovoljnim znakom.  Ako se kroz određene fotografije vraćaju loša sećanja, prema Feng Shui-u te fotografije treba spaliti ili se osloboditi, izgovarajući pri tome reči za sopstvenu dobrobit i dobrobit drugih osoba sa fotografije, željama za zdravlje i sreću.

O autoru

Slični postovi