Brojevi i Feng Shui

Posted On 25 maj 2015
Comment: Off

Brojevi su postali deo svakodnevnog života. Drevni mistici verovali su da svaka misao ili ideja pokreće određenu vibraciju na astralnom planu. Brojevi su takođe prihvaćeni kao vibracija koja može eliminisati negativne uticaje. Tri je savršen broja u mnogim kulturama, dok u Feng Shuiu se povezuje sa nebeskim uticajima, porodicom i plodnošću. 7 predstavlja najveći mističan broj predstavlja akcije, završetak i ponovni početak – pun krug. 13 je jedan od onih brojeva koji se smatra nepovoljnim, jer trinaest sadrži i 1 i 3, što predstavlja neravnotežu. Na mističnom nivou predstavlja procenu i napore. Broj 13 predstavlja uništenje, korupciju, kažnjavanje, ogorčenost. Stanari sa kućnim brojem 13, često uče na sopstvenim greškama zbog nedostatka duhovnosti. Broj 2 privlači energiju okultnih nauka. 6 u Feng Shuiu smatra se brojem koji može uticati na svaku vrstu krajnosti, nedostatak odlučnosti i napor, dok se broj 8 odnosi na ugled, povezanost sa zakonom i konzervativnim pristupom.

O autoru

Slični postovi