Značajan i uticajan drevni autoritet

Posted On 22 Août 2019
Comment: Off

Tako je pisao Antioh Atinski

Najžalosnija stvar u vezi s ovim delom je ta što nije kompletno. Antioh je očigledno jedan od najznačajnijih i najuticajnijih drevnih astroloških autora, a sve što nam je ostalo od njega su fragmenti prevedeni ovde, nekompletni, a u nekim slučajevima i nejasni da li su njegovi. Da stvar bude gora, Tezaurus je jedno od onih retkih dela, prava knjiga definicija, nešto što nam je očajnički potrebno ako želimo da steknemo potpunu spoznaju o drevnoj astrologiji.


Iako je zodijački krug podeljen na 12 delova, tj. na 12 znakova, drevni su napravili još 36 delova koje su nazvali dekanima. I jednako su ih raspodelili po znakovima tako da svaki deo vlada sa po 10 stepeni, zbog čega se i zovu dekanima. I zvezde koje sam ranije pominjao koje se uzdižu u zodijačkom krugu, podupiru ove dekane tako da imaju lica sedam zvezda, a ona imaju srodnost sa zvezdama koje leže na njima.
Na primer, neka Sunce bude na deset stepeni u prvom dekanu Ovna, u licu Aresa. Pošto znamo da Sunce označava pitanja duše, naći ćeš da će duša ovog muškog duha biti naprasita, da će uživati u borbama, oružju i sličnom.
A opet, neka Sunce bude na dvadeset stepeni u drugom dekanu Ovna, u licu Sunca; to označava da je takav muški duh čiste duše, da voli slavu i čast i nikako ne uživa u bitkama.
I opet, neka je Sunce na trideset stepeni, u trećem dekanu Ovna, u licu Afrodite; to označava da će ovaj muški duh biti ženske duše, ženstven, sramotan, razvratan i slično. Pogledaj kako u samo jednom znaku postoje tri različite karakteristike koje se samo duha tiču.
Teukar Vavilonski je uredio ove stvari veoma lepo. Iznećemo komentare po stepenima, kao što sledi. Moraš znati da svaki znak ima tri dekana i da svakom dekanu pripada po deset stepeni. Sunce na svakom stepenu provede 24 sata, ili jednu noć i jedan dan.

U prvom dekanu Ovna, on donosi opasnosti, izdaje i promene. U drugom dekanu daje one koji su bogati i poštovani, mada su podložni iznenadnoj smrti. U trećem dekanu, donosi bolesti, nesreće, metež, jad u mladosti, ali veselje u starosti.
U prvom dekanu Bika, čini natusa bogatijim na tuđi račun i cenjenijim. U drugom dekanu čini mladost teškom i ukazuje na one koji brzo umaknu opasnostima. U trećem dekanu daje vojnike, organizatore, one koji sve postižu s lakoćom, koji su čvrsti i dugovečni.
Onaj ko se venča u prvom dekanu Blizanaca neće biti srećan, neće biti posvećen i biće ožalošćen zbog dece. U drugom dekanu neće biti odan u braku, ali će davati znake o izdržljivosti armija. U trećem dekanu, daće one koji su bogati, poštovani, vođe, mada će biti podložni iznenadnoj smrti.
U prvom dekanu Raka daje one koji imaju ulogu u javnim poslovima, i oni će biti ožalošćeni zbog dece, i biće duboko tužni u mladosti, ali će biti srećni u starosti. Onaj ko se venčao u drugom dekanu Raka imaće veliki miraz i biće obasipan tuđim stvarima i biće ožalošćen zbog žene. U trećem dekanu, natus će biti prijatnog govora i u mladosti duboko nesrećan, ali sretniji u starosti.
U prvom dekanu Lava, daće one koji predvode i koji su bogati i koji nađu put do ispunjenja svojih ciljeva i koji sahrane svoju ženu. U drugom i trećem dekanu daje pakost, i proizvodi teškoće, a onog koji živi daleko od doma ubija.
U prvom dekanu Device donosi opasnosti, a oni koji su ovako rođeni brzo postaju siročići. U drugom i trećem dekanu donosi dobru sreću i bogatstvo kroz veze sa ženama, ali donosi i ožalošćenost zbog roditelja i dece.
Onaj ko se rodi u prvom dekanu Vage biće u opasnosti u mladosti, ali će kasnije biti imućan na račun rudnika i otkrića. U drugom dekanu donosi bogatstvo od četvoronožnih životinja, mada [natus] može biti podložan iznenadnoj smrti. U trećem dekanu će pretrpeti bolesti i nesreće u mladosti, ali će biti usrećen u starosti na mnogo načina.
U prvom dekanu Škorpiona, biće pomognut iznenadnom srećom i naslednik znamenitih stvari će ugledati svetlo dana. U drugom dekanu će u mladosti preživeti opasnosti. Onaj ko je rođen u trećem dekanu biće vojnik, živeće mnogo godina, sahraniće svoju ženu i biće bogat u starosti.
Onaj ko se rodi u prvom dekanu Strelca neće imati muke sa ženom, ali će biti ožalošćen zbog dece. U drugom dekanu, donosi život oslobođen bola, ali će ga skončati sa strancima. U trećem dekanu daje one koji su bogati i poštovani, i koji će primiti nasledstvo od žene.
U prvom dekanu Jarca daje one koji će učestvovati u javnim poslovima, ali će postojati ožalošćenost zbog dece, i biće u opasnosti u mladosti a srećni u starosti. U drugom dekanu daje one koji su korisni i one koji su pomognuti stvarima drugih ljudi. U trećem dekanu daje onog ko je oštar, ko ima pogan jezik, rasipa očevinu; biće bedan u mladosti, ali radostan u starosti.
U prvom dekanu Vodolije daje dobru narav i promenljivu i prilagodljivu prirodu prema ženama. U drugoj i trećoj dekadi daje one koji su nedostojni i pokvareni u mladosti – oni koji kvare stvari, umešani u poslove i vodu.

Onaj ko je rođen u prvom dekanu Riba biće beskoristan, umešan u vodu, lažljiv, mada će biti podložan iznenadnoj smrti. U drugoj i trećoj dekadi daće one koji su srećni i one koji su pomognuti stvarima drugih, i one koji su srećni u braku ali ožalošćeni zbog dece.

O autoru