Magija rune lagu

Svaka runa ima svoje ime i povezana je sa određenim božanstvom i objektom. Kako rune mogu pomoći ljudima? Rune služe za proricanje, privlačenje sreće, bogatstva, blagostanja. One nas  čuvaju od neuspeha. Svaka runa ima drugačiji uticaj. Energija runa mora biti aktivna kako bi ostvaril
Posted On 27 Mai 2015

Proricanje runama

Posebni simboli u svakoj runi sadrže skrivene dubine informacija o našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Dvanaesta runa Jera predstavlja cikluse, koji uključuju faze koje smo do sada postigli. To su nagrade za napore i žetva onoga što je već bilo posejano. U runskoj analizi, runa
Posted On 10 Jul 2014

Simbolika germanskih runa

Najraniji runski alfabet sastojao od dvadeset četiri znaka, od kojih je svaki bio poseban. Reč «runa» znači tajna ili šapat. Germanske rune predstavljaju mistične simbole. Simbolički znakovi na runama imali su kultni značaj. Ove rune apsorbuju energiju  i uspostavljaju ravno
Posted On 16 Dez 2013

Proricanje sa tri rune

Ovo tehnika proricanja je veoma jednostavana i odnosi se na konkretno pitanje. Najpre treba postaviti određeno pitanje i iz gomilice izdvojite tri rune.… >>>>
Posted On 05 Dez 2012

Proricanje sa runama

Ovaj metod proricanja daće vam detaljan pregled trenutne situacije i objašnjenje mogućeg ishoda situacije.… >>>>
Posted On 20 Nov 2012

Gatanje sa runama

Da bi otkrili šta vas čeka u bliskoj budućnosti, postoji jednostavno gatanje sa pet runa.… >>>>
Posted On 15 Nov 2012

Proricanje sa 9 runa

Proricanje sa devet runa otkriva vašu trenutnu situaciju i i mogućnosti. Nasumično izaberite devet runa.… >>>>
Posted On 14 Nov 2012

«Krug» runsko proricanje

Za ovo proricanje potrebno je izabrati nasumično 7 runa. Rune treba ređati u vidu kruga.… >>>>
Posted On 14 Nov 2012

Proricanje «Četiri elementa»

«Četiri elementa» je runsko proricanje koje se bazira na četiri najvažnije faze u čovekovom životu.… >>>>
Posted On 24 Okt 2012

Mađarsko proricanje

Smatra se da je korišćenje runa za proricanje postojalo još u germanskim plemenima.… >>>>
Posted On 24 Okt 2012

Magični runski talisman

Da bi napravili svoj runski talisman, najpre treba da izaberete odgovarajući materijal.… >>>>
Posted On 22 Okt 2012

Proricanje sa runama

Proricanje sudbine runama je veoma specifično, jer treba sagledati sve događaje iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.… >>>>
Posted On 18 Okt 2012

Magična moć runa

Rune su povezane sa magijskim značenjem i od davnina su korišćene za proricanje, kao i za talismansku zaštitu.… >>>>
Posted On 11 Okt 2012

Značenje runskih simbola

Rune se osim za magijske svrhe, često koriste i za proricanje. Ovde je prikazano značenje svake rune.… >>>>
Posted On 18 Sep 2012

Talisman za poslovni uspeh

Osnovna namena svakog talismana je da se određeni ciljevi i želje ostvare. Sama reč talisman znači posvećen predmet.… >>>>
Posted On 18 Sep 2012

Čarobna moć žalfije

U mnogim delovima sveta, žalfija se smatra lekom za mnoge bolesti. Ona ima dugu istoriju upotrebe, jer je korišćena kao biljka za ozdravljenje.… >>>>
Posted On 17 Sep 2012

Stara Nordijska čarolija

U staroj Nordijskoj tradiciji najpopularnije vrste magije su one posvećene ljubavi, novcu, uspehu i zaštiti. Svaka čarolija je tačno usmerena energija koja ima određen cilj.… >

Proricanje sudbine pomoću runa

Rune se odavnina koriste kao metod proricanja. Nastale su u drugom veku pre nove ere. Prve rune oslikavane su na kamenčićima, drvetu i metalu. One poseduju magičnu moć i svaka runa ima svoje jedinstveno značenje.…