Simbolika germanskih runa

Posted On 16 Dez 2013
Comment: Off

Najraniji runski alfabet sastojao od dvadeset četiri znaka, od kojih je svaki bio poseban. Reč «runa» znači tajna ili šapat. Germanske rune predstavljaju mistične simbole. Simbolički znakovi na runama imali su kultni značaj. Ove rune apsorbuju energiju  i uspostavljaju ravnotežu koja nam je potrebna. Svaka runa ima svoj specifični koncept i predstavlja jedinstvenu energiju. Tako na primer, Runa  Jera ukazuje na kraj određenog ciklusa i početak nečega novog. Svaka runa ima svoju priču. Rune sadrže sposobnost za otključavanje i balans određenih osobina u nama koje se mogu popraviti ili pojačati za postizanje određenih ciljeva.

O autoru

Slični postovi