Odredjivanje datuma dogadjaja

Posted On 24 Nov 2018
Comment: Off

Astrologija zahteva maksimalnu sistematičnost i koncentrisanost ali kada se obavlja kroz razgovor sa klijentom predstavlja i sinastriju, medjusobni uticaj dva horoskopa, horoskopa ezoterijskog istraživača, astrologa i horoskopa klijenta, koji je uvek u zavisnosti od aspekata ili pospešen ili sa otežanjem. U svakom slučaju astrološki aspekti definišu sve događaje i sve je u životu aspekt pa i samo istraživanje aspekata i ezoterijskih okolnosti je isto tako predodređeno astrološkim aspektima. Možemo da imamo inspirativni pospešujući pozitivan aspekt ili neki loš aspekt u odnosu na horoskop samog istraživača sudbine astrologijom ili drugom ezoterijskom disciplinom, ako je to egzaktan trigon, sekstil ili konjukcija našeg Merkura sa Venerom, Jupiterom, Merkurom, Mesecom, Severnim čvorom istraživača sudbine, doći će do vrlo pozitivne komunikacije i interakcije ali egzaktna opozicija, kvadrat, semisekstil, inkonjukcija Merkura sa nekom planetom može dovesti u manjoj ili većoj meri do otežane komunikacije, koja se pojačava ili ublažuje svim drugim aspektima iz uporednog ili tranzitnog horoskopa. Uticaji planeta su ono što prepoznaje astrologija, način na koji astrologija definiše, istražuje i objašnjava život, to je ta metafizika astrologije, koja sa jedne strane daje utehu i smirenje, jer sve što nam se dešava predstavlja odnos ili uticaj planeta. Planete i njihovi uticaji uvek i stalno diktiraju naš život. Iza svakog našeg bola ili sreće one su tihi ali nepokolebljivi vlasnici svih dogadjaja.

O autoru