Medijum Edgar Kejs je pre 80 godina predvideo opasnost i sprečavanje Trećeg svetskog rata

Posted On 04 Jan 2016
Comment: Off

Edgar Kejs je jedan od najpoznatijih svetskih medijuma. Zvali su ga „spavajući prorok“, a mnogi smatraju i da je on otac holističke medicine. On bi zalazio u stanje transa u kojem je dobijao neverovatne informacije. Njegova predviđanja se i dan-danas ostvaruju, te nije iznenađenje što su mnogi čuli za njega. On je uglavnom koristio informacije „izvora“ za lečenje medicinskih stanja, ali je dao i brojna predviđanja o globalnoj politici i društvenim događanjima. Najveći broj predviđanja je dao početkom 20. veka tokom svetskih ratova i Velike depresije, a još pre njegove smrti 1947. godine se mnogo toga ostvarilo, uključujući i pad berze 1929. godine, ali i događaje vezane za svetske ratove, pa čak i ubistvo dva američka predsednika. On je u svom serijalu „Predviđanja o svetskim pitanjima“ dao neverovatna predviđanja o budućim finansijama, budućim svetskim liderima, kolektivnoj spiritualnosti, ali i tome da će se sprečiti globalni sukob. Kejs je predvideo da će svet pasti u finansijsku krizu i istakao da će finansijske sile biti organizovane protiv čovečanstva nakon Drugog svetskog rata. Kada su Kejsa 1932. godine pitali o političkim i ekonomskim trendovima u Evropi, on je rekao: „Evropa će se raspasti. Pre par godina je došlo do raspada moćne nacije, što je doprinelo bogaćenju elite preko grbače ostalih ljudi. Ta nacija će se ponovo roditi i biće trn u oku za sve političke i finansijske nacije u Evropi i svetu“. Sedamdeset godina nakon što su sile Osovine pobeđene, svet se nalazi pod pritiskom zapadnog globalističkog bankarskog kartela. Ovaj kartel predvode MMF, Svetska banka, Banka za međunarodne sporazume, globalna mreža centralnih banaka, banke rezervi, razvojne banke i investicione banke koje drže u šaci svetske vlade zbog matematičke nemogućnosti da im se isplate dugovi. Kejs je 1944. godine govorio o „nadi za ceo svet“: „U Rusiji postoji nada za ceo svet, ali ne u smislu komunizma ili boljševizma, već u smislu slobode! Svi za jednog i jedan za sve! Biće potrebne godine da se principi iskristališu“.  Čak i pre Drugog svetskog rata, Kejs je naveo spiritualni razvoj i napredak do te mere da bi moglo da se zaustavi svetsko uništavanje od kapitalističkog Zapada i da se konačno odigra uloga „nade za ceo svet“.„Uz religijski razvoj svesti će doći i nada za svet. Tek kada se pojavi sloboda govora, prestaće nemiri“, rekao je on. Nakon sovjetske vladavine i nakon raspada Sovjetskog saveza, pojaviće se potreba povratka sveta na humanističke vrednosti s ciljem oslobađanja od pritiska cionističkih kartela koji se vekovima bore protiv čovečanstva. Kejs je naveo da će spiritualno vođstvo poteći iz Rusije i da će proisteći stav koji će dovesti do tranzicije bez potrebe za novim svetskim ratom. Aristotel je nekada davno rekao da je zdrav razum izvor svesti i da bez zdravog razuma u društvu nema ni savesti, ni morala, ni empatije niti ljubavi. Da li je Edgar Kejs na neki način znao da će Rusija predstavljati zdrav razum i spiritualno vođstvo, sprečavajući Treći svetski rat koji je Zapad hteo da organizuje? „Gde je duh Amerike? Mnogi pojedinci ponosno hvale „slobodu“. Slobodu čega? Kada vežete srca i umove ljudi na razne načine, da li oni imaju slobodu govora? Slobodu obožavanja? Amerika može da se hvali ovakvim principima, ali ih ne primenjuje u praksi… to je greh Amerike“, rekao je Kejs. Da li je Edgar Kejs predvideo da će se neko umešati u planove Zapada da zauzme svet putem finansijske dominacije, političke destabilizacije i ratova? Kejs je takođe predvideo da bi mogao da nastane Treći svetski rat, pominjući ratove u Libiji, Egiptu, Turskoj i Siriji, ali i svuda oko Persijskog zaliva. Bilo da verujemo u to da postoji neka viša sila sa kojom se Kejs povezao i pomoću koje je saznao gorepomenute stvari, činjenica je da su se njegova proročanstva do sada obistinila.

(webtribune)

O autoru