Gatanje sa runama

Da bi otkrili šta vas čeka u bliskoj budućnosti, postoji jednostavno gatanje sa pet runa. Ovo gatanje pokazuje buduća događanja, obično u roku od tri meseca. Odaberite nasumično pet runa, jednu po jednu i stavite ih licem prema dole. Formirajte ih u vidu krsta. Tri horizontalne rune predstavljaju vašu prošlost, sadašnjost i budućnost. Centralna runa nalazi se u sredini ovog reda i nju označite brojem 1. To je runa sadašnjosti i ona će pokazati koji problem trenutno imate. Ovo takođe može biti stanje vašeg uma. Negativna runa u ovom položaju, često može pokazati da vi (ili vaš partner ) ste prilično uzrujani zbog problema. Runa u poziciji levo od centra (označite je kao runu broj 2), označava prošlost i ona će vam reći ono što je uzrokovalo da se vi nalazite u sadašnjem problemu. Sledeća runa, označite je brojem 3, nalazi se iznad centralne rune, odnosno, rune broj 1. Ona ukazuje na pomoć koju možete očekivati da vam bude pri ruci. Ako postoji negativna runa ovde, to može ukazivati na nespremnost da se prihvati savet runa, druge osobe. Takođe, to može ukazivati na kašnjenja ili male probleme koji bi mogli otežati nalaženje rešenje. Runa ispod centralne, označite je sa brojem 4, predstavlja one aspekte problema koji moraju biti prihvaćeni i ne mogu se menjati. Pozitivna runa ovde pokazuje nedostatak uticaja, dok negativna pokazuje prepreke. Runa desno od centralne, označite je brojem 5, je rezultat proricanja sa runama. Ova runa označava konačni ishod,s obzirom na druge faktore u gatanju.

O autoru

Slični postovi