Broj duše – aktivan element sudbine

U numerologiji broj duše odnosi se na osnovne potrebe, želje i motivacije pojedinca. Broj duše spada u kritičnu energiju, jer za razliku od ostalih komponenti u osnovnoj numerološkoj matrici, on je skriven od drugih. Ne sme se zanemariti, jer energija ovog broja predstavlja aktivan element u tokovima sudbine. Za razliku od broja životnog puta, broj duše je veoma moćan, jer on pokreće svakog pojedinca. Broj duše se određuje zbrajanjem određenih  vokala u imenu rođenja i dodavanjem određenih brojčanih vrednosti. Ukoliko neka osoba ima 6 kao broj duše, to ukazuje na duboku želju za podrškom i ljubavlju. Inače, ovaj broj duše ima broj 33 u svojoj strukturi korena, što ukazuje na osobu koja ima urođene umetničke veštine. Mnogi poznati zabavljači, glumci, pevači i pisci imaju  upravo 6 u svom numerološkom grafikonu. Međutim, s’ druge strane, ovaj broj donosi takođe žudnju za zadovoljstvima, poput opojnih suspstanci, kao i moguće razaranje.

O autoru

Slični postovi