Astrološki aspekti: Pronađeni ostaci davno izgubljenog egipatskog  hrama

Ostaci davno izgubljenog hrama Kheny iskopani su u Gebel el Silsila, severno od Aswan-a. Otkrivanjem temelja i blokova hrama, ruševine su jedan od retkih ostataka naselja Kheny ili Khenu, čiji je drevni egipatski naziv – „veslačko mesto“ – za Gebel el-Silsila. Ovo otkriće menja istoriju lokacije i čvrsto uspostavlja Gebel el Silsila ne samo kao kamenolom, već  i kao sveto mesto. Iz astrološkog ugla, ova vest nam dolazi uoči mlađaka 18 maja. U astrološkoj šemi, za mlad Mesec u Aswan-u,  Merkur [13 06’blizanca] je na Ascendentu [13 43’ blizanca] u konjukciji sa zvezdom psi Eridanus [13 26’ blizanca]. Retrogradne planete često se odnose na prošlost. Takođe, Eridanus je drevna nebeska reka. Kao simbol, reka se odnosi na kreativnu snagu prirode i vremena i svega prolaznog: tok sveta i nepovratno vreme. Za razliku od zemaljskih reka, Eridanus je prikazan da  teče uzvodno simbolizujući povratak u prošlost. Arheološka otkrića su, dakle, sasvim prikladna pod zvezdama Eridanusa.

O autoru

Slični postovi