Astrološki aspekti: Kijevska hunta pakuje kofere

Strani savetnici aktivno napuštaju huntinu vladu, dok privrednici povlače svoj novac.Odlazak stranih savetnika  smatra se predstojećim bankrotom Ukrajine. Iz astrološkog ugla, u mundanom grafikonu za Ukrajinu prva kuća i Ascendent označava narod zemlje. Na Ascendentu [16 stepni jarca] je konjukcija Urana [10 stepni jarca] i Neptuna [14 stepeni ajrca]. Pluton je u tranzitu preko ovih planeta već neko vreme. Trenutno se nalazi tačno na Ascendentu. Plutonov tranzit preko Ascendenta odnosi se na raskrinkavanje i skidanje maski. Lažna poruka ili stare laži predstavljene spoljašnjem svetu počinju da se  raspadaju. Prolaz Plutona preko Urana-Neptuna donosi razočaranje, priznanja nerealnih očekivanja (Neptun) bila su u središtu revolucije (Uran). Na temelju podataka datih za Ukrajinu, na osnovu solarnog povratka može se videti da je Merkur upravo stacioniran retrogradno na MC grafikona. Deseta kuća i MC u munadnoj astrologiji  odnosi se na vlasti ili vladajuće klase, dok Merkur retrogradan na promenu uma. Na meridijan osi su asteroidi Chaos [19 stepeni blizanca] i Icarus [19 stepeni strelca]. Asteroid Chaos odnosi se doslovno  na haos. Ključne fraze za Ikar su beg, kao posledica nemara, brzi impulsi, privlačnost brzine opasnosti ili rizici; želja da se pobegne od ograničenja. Kombinacija Chaos-Ikar i Merkur stacionirani na MC objašnjavaju ove vesti savršeno.

O autoru

Slični postovi