26.7. je Nova godina po Sinhronaru – kalendaru drevnih Maja

Posted On 26 Juil 2015
Comment: Off

Nova majanska godina počinje 26.7. to je godina Belog Planetarnog Čarobnjaka. Beli Čarobnjak je Magičar, čije moći se aktiviraju mudrošću koja emanira iz srca. Takva mudrost proizlazi iz prosvijetljenosti uma i srca. Otvoreno srce puno poverenja je profinjen alat percepcije. Dozvoljavajući sebi da se istinski zna otvaraju se vrata uma koja vode do dubljeg shvatanja svemira. Beli čarobnjak traži da se u potpunosti iskoristi ovako centriran um i sudelovanje u magiji. Beli Čarobnjak poziva na samoosnaživanje. Osnaživanje dolazi od samoprihvaćanja, integriteta i posvećenosti razvoju i evoluciji. Samoosnaživanje se ne može pronaći izvan sebe. Sve izvan što nosi osnaživanje isto ima božanski temelj izunutra. Radi potvrdjivanja od drugih, zahteva se okretanje samoosnaživanju. Radi osećaja pravilnosti, radeći stvari koje usrećuju, energija se prirodno širi da uključi više onog istinskog i sopstvenog, i magija teče kroz sinronicitet. Nova godina će biti godina poravnanja sa najvišom mudrošću i božanskim delovanjem kroz sve aktivnosti, vreme kada se spaja sopstvena volja s božanskom voljom i najsuštinskijim. Transparentno, nevino magija prolazi i ne mora se stvarati. Otvorenost postoji za znanja srca sa neograničenim mogućnostima.

O autoru