Simbol brojeva u snovima

Brojevi u snovima ponekad mogu biti predstavljeni kroz znakove, određen broj predmeta ili radnje koja se ponavlja određen broj puta. Svaki broj u snovima ima svoje značenje. Važno je napomenuti da se neparni brojevi smatraju agresivnijim u odnosu na parne brojeve.

0 – nula simboliše ništavilo i prazninu. Ovo predstavlja određenu prazninu u životu. Simbol takođe može imati isto značenje kao krug i time označava beskonačnost, večnost i apsolutnu slobodu. Alternativno, san upozorava da se vrtite u krug i da su možda vaše akcije kontraproduktivne. Ona takođe predstavlja beskonačnost.

1 – broj jedan se zalaže za individualnost, autonomiju, vođstvo, originalnost, poverenje i ego. Broj jedan predstavlja pobedu. Alternativno, jedinica označava samoću ili usamljenost. To važi za višu duhovnu snagu.

2 – broj dva predstavlja ravnotežu, raznolikost, partnerstva, saradnju u braku i srodnu dušu. To takođe može simbolisati dvostruku slabost ili dvostruku snagu. Svet je sastavljen od dualnosti i suprotnosti, kao i od muške i ženske prirode, yina i yanga.

3 – broj tri označi život, vitalnost, unutrašnju snagu, maštu, kreativnost, energiju, istraživanje i iskustvo. Broj tri je osnova za prošlost, sadašnjost i budućnost. San sa simbolom broja tri predstavlja i zaštitu.

4 – broj četiri označava stabilnost, fizička ograničenja, težak rad i zemaljske stvari, kao o četiri elemenata (zemlju, vetar, vatru i vodu). Takođe se odnosi na materijalne stvari.

5 – broj pet predstavlja ubedljivost, spontanost, odvažnost, odvažnu narav, akciju i humanost. Ovo je broj koji predstavlja pet ljudskih čula i na taj način se može se reći da ste trenutno više osetljivi. Alternativno, broj pet može odražavati promene na vašem putu. Takođe je veza između neba i zemlje.

6 – broj šest ukazuje na saradnju, ravnotežu, mir, savršenstvo, toplinu, brak, porodicu i ljubav. Ovaj broj predstavlja mentalni, emocionalni i duhovni sklad.

7 – broj sedam označava mentalno savršenstvo, isceljenje, muziku i postizanje visoke duhovnosti. Broj sedam se takođe može odnositi na sedam smrtnih grehova, sedam dana u nedelji ili sedam čakri. Alternativno, broj sedam ukazuje na jedinstvenost i ekscentričnost.

8 – broj osam označava vlast, uspeh, karmu, materijalne dobitke, regeneraciju i bogatstvo. Ako se broj osam pojavljuje u vašem snu, to simboliše ličnu intuiciju. Alternativno, broj osam se odnosi na nešto što treba otkriti.

9 – broj devet označava završetak, zatvaranje, ponovno rođenje, inspiraciju i regeneraciju. Ovakav san ukazuje na vašu produktivnost i poboljšanje. Ovaj broj označava dugovečnost.

10 – broj deset predstavlja veliku snagu i dobitke. To se odnosi na zakon ili na deset zapovesti.

O autoru

Slični postovi