Symbolon – karte prisećenja

Posted On 22 kol 2019
Comment: Off

Symbolon je špil od 78 karata koje se još nazivaju ‘karte prisećanja’. Karte nam pomažu da se prisetimo stvari koje su godinama skrivene duboko u nama. One otvaraju naš podsvesni um i dovode podsvest na svijetlo dana, te se zbog toga koriste u terapijskom radu. One nisu namenjene proricanju budućnosti, nego radu na nezavršenim poslovima iz prošlosti.

Sama reč symbolon dolazi iz grčkoga jezika,a označavala je nekad polovinu prelomljenog predmeta (npr. štapa ili pečata) koja se pokazivala kao raspoznajni znak: prelomljeni bi se delovi sastavili, da se utvrdi identitet donositelja. I ideja ovoga špila donosi ideju da dva dela postanu ponovno jedno, odnosno da čovek zadobije puninu koja mu pripada. Svaka karta predstavlja jednu personu koja se nalazi u nama i čeka svoj trentak kako bi postala jedno s nama. To je jedan dio ličnosti koja je zakopan u podsvijesti. Ukoliko sena/ podsvest nije osveštena tada nam može podmetati nogu i trošiti ogromnu količinu naše energije. Kada se sena osvetli rađa se ogroman potencijal koji nam se stavlja na raspolaganje jer nestaje unutarnji razdor u našem biću. Karte su zasnovane na Zoduijaku I njegovim znacima I uspešno nam pomažu kod astro healing-a.

O autoru