Sudbinska karta – putokaz za povoljne događaje

Posted On 24 jan 2014
Comment: Off

Obične karte, pored Tarota, mogu ukazati na duboke, ozbiljna metode proricanja kroz duhovno buđenje. Kroz ove karte može se doći do odgovora na određena pitanja. Drevni mali sistem je otvaranje običnim kartama i može nas duboko oblikovati i dati nam nadahnuće ka pravim putevima. Koreni ovog drevnog sistema su nepoznati, iako on u sebi ima simbolične mudrosti. Ovaj drevni sistem prvenstveno se bazira na kombinaciji brojeva i planeta. U ovom sistemu sve karte iz špile se odnose na dve boje (crna / crvena), četiri godišnja doba (plus četiri elementa / sezone), dvanaest sudskih karata( dvanaest meseci u godini, dvanaest znakova zodijaka, dvanaest učenika), pedeset dve stranice (pedeset dve nedelje), trinaest karata u svakom odelu  (trinaest nedelja u sezoni) i dva specijalna broja (sedam i devet). Svaki rođendan je regulisan jednom od 52 karte. U analizi, naše lične osobine povezane su sa mesecom, danom, godinom rođenja i simbolišu osobine ličnosti i karmički uticaj kroz simbole astrologije i numerologije. U ovoj analizi Karta Sudbine pokazuje naš život iz vremena kada smo rođeni u trinaest ciklusa. Ona govori o ”povoljnim događajima” i može objasniti mnogo o tome ko smo mi u ovom životu i kako karmički obrasci ovde deluju. Naša Godišnja Sudbinska karta pokazuje našu godinu( od našeg rođendana ) u 52 – dnevne ciklusu i može nam pomoći u mnogim odlukama sa kojima ćemo biti suočeni tokom cele godine. Ova karta se koristi kao ”putokaz ” za kretanje kroz godinu jasnije. Karta Sudbinskog odnosa nudi detaljne profile svakog odnosa – intimni život, porodica, prijateljstvo  ili poslovni saradnici. Ova karta ukazuje na neprocenjivi element za sticanje uvida u dinamiku kompatibilnosti.

O autoru

Slični postovi