Snovi – skriveni simboli budućnosti

Snovi su moćan alat u razvoju dubokog uvida o sopstvenoj ličnosti. Oni su neprocenjivi izvor inspiracije i kreativnosti. U snu, naš duh je slobodan i tada “putujemo” kroz suptilne sfere izvan realnosti. To je mesto gde najviši deo naše svesti, naše Više Ja, može komunicirati sa nama. Jezik ove komunikacije je jezik simbola i metafora. Svako od nas sanja, ali ne pamti svako svoje snove. Veoma često, naše fizičko, mentalno i emocionalno stanje nakon buđenja je posledica stanja koje smo upravo doživeli u snu. Postoji pet različitih vrsta snova: obični, lucidni, telepatski, snovi koji nas opominju i noćne more. Obični snovi se temelje na aktivnosti i odgovor su na ono što smo videli i čuli u našim budnim satima. Lucidni snovi su oni koji se mogu kontrolisati. Telepatski snovi, poznati kao ” jezik anđela”, omogućavaju nam da primimo određene poruke u zemlji snova. U takvim snovima, nema prepreka, jer tada prelazimo prag nebeske sfere postojanja. Ova mentalna komunikacija takođe povezuje um između dvoje ljudi. Proširena telepatija tokom spavanja je zajedništvo između dva sveta, noćnog i dnevnog. Snovi koji opominju su slični telepatskim snovima, jer tada naš duh napušta telo i nalazi se na istraživačkom putu. Ova vrsta snova je posebna, jer otkriva budućnost i omogućava sanjaru da vidi istine koje nisu dostupne u budnom stanju. U telepatskim snovima, mi takođe možemo otkriti informacije o nedavnim događajima. Noćne more su povezane sa ranim detinjstvom. Takođe, noćne more su reprezentacije potisnutog izvornog straha, koji se često stvara zbog preterano strogih roditeljskih moralnih standarda i pretnji. Ova vrsta snova se može odnositi na stare, nerešene problem koji su zastrašujući, što ostavlja sanjaru emocionalni teror i ne nudi rešenja.

O autoru

Slični postovi