Proricanje “Četiri elementa”

“Četiri elementa” je runsko proricanje koje se bazira na četiri najvažnije faze u čovekovom životu. Da bi ste tačno protumačili odgovore koje vam daju rune, potrebno je najpre da dobro analizirati značenje svake izvučene rune. Najpre je potrebno da sve rune budu okrenute licem ka stolu. Prva runa koju uzmete predstavlja element vode. Sledeća nasumično izabrana runa predstavlja element vode. Treća runa povezana je sa elementom vatre, dok je četvrta runa povezana sa elementom vazduha.

Zemlja – Predstavlja sve fizičke lekcije.

Voda – Predstavlja emocionalne lekcije.

Vatra – Predstavlja duhovne lekcije usko povezane za budućnost.

Vazduh – Predstavlja mesto gde bi trebali tražiti mudre savete za budućnost.

O autoru

Slični postovi