Ritual za prosperitet

Ovaj ritual za privlačenje prosperiteta možete uraditi noću posle deset časova. Potrebno je da spremite 40 listića pergament papira i 40 mirisnih štapića. Svakog dana treba spaliti po jedan pergament mirisnim štapićom. Pepeo sačuvati, a ritual ponavljati 40 dana. Sav pepeo skupiti i nakon 40 dana, pepeo baciti u reku. Veruje se da će želja biti ispunjena.

O autoru

Slični postovi