Proricanje “astrološki krug”

Proricanje astrološki krug je povezan sa 12 kuća u zodijaku. Svaka kuća ima određeni značaj u odnosu na ukupno tumačenje. Tradicionalna metoda za korišćenje ovog proricanja je sledeća. Najpre osoba kojoj se otvaraju karte uzima svoju kartu i kartu sudbine iz špila. Karta sudbine predstavlja nasumično izabranu kartu iz špila. Zatim se karte promešaju, pomisli želja i izvlači se 12 karti licem na dole. Karte se ređaju od leve ka desnoj strani u vidu kruga. Onda osoba kojoj se karte otvaraju stavlja svoju kartu i kartu sudbine na neku od 12 izabranih karti. Zatim kreće otvaranje i čitanje karti. Svaka karta se odnosi na određenu kuću u koju pada. Na primer, karta koja pada u četvrtu kuću predstavlja sve što se odnosi na dom. Ovde su data samo osnovna značenja. Ako ste upoznati sa astrologijom, onda možete upotpuniti ovu metodu proricanja. Prva kuća predstavlja osobine ličnosti, ličnu dobrobit i upućuje na celokupno otvaranje karti. Druga kuća predstavlja novac, imetak i resurse. Treća kuća predstavlja kratki izlet, komunikaciju i izražavanje. Četvrta kuća predstavlja dom i porodicu. Peta kuća predstavlja decu, zabavu, kreativnu energiju i ljubav. Šesta kuća predstavlja zdravlje i dnevnu rutinu. Sedma kuća predstavlja brak, partnerstvo i ugovore. Osma kuća predstavlja poklone, seksualnost i i kuću smrti. Deveta kuća predstavlja duga putovanja, obrazovanje i sposobnost. Deseta kuća predstavlja posao i karijeru. Jedanaesta kuća predstavlja prijateljstva i želje. Dvanaesta kuća predstavlja podsvesti, nedaće i neprijatelje.

O autoru

Slični postovi