Osnovni astrološki aspekti

Posted On 27 dec 2019
Comment: Off

Sa astrološke strane gledišta, posmatrajući sa Zemlje, oko nas se stalno kreće osam planeta: Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton i dva, kako se u astrologiji zovu, svetla: Sunce i Mesec (u daljem tekstu sve njih radi lakšeg razumevanja nazivaćemo planetama). Zamislite da je neko u trenutku kada ste rođeni, tj. kad ste prvi put udahnuli vazduh i zaplakali, fotografisao nebo. Tada je nastala vaša natalna astrološka karta. Ona je nepromenljiva kao i datum i vreme vašeg rođenja. U tom trenutku svih deset tela na nebu zauzelo je određenu poziciju. Ako se pri tom desilo da su se neke planete našle u određenom uglu u odnosu jedna na drugu: 0, 30, 60, 90 ili 180 stepeni, možemo reći da su one u nekom aspektu. Svi ljudi u svom horoskopu imaju svih deset tela i svi imaju neke aspekte. Što se toga tiče, samo je pitanje koliko ih imate i koji su. Tetrabiblos Klaudija Ptolomeja iz Aleksandrije najstariji je sačuvani i jedan od najuticajnijih spisa koji je napisan u drugom veku naše ere i poslužio je kao osnov savremene zapadne astrologije. Ptolomej je u njemu naveo i definisao pet osnovnih aspekata koji se u astrologiji koriste i dan-danas. Kako se astrologija razvijala, astrolozi su počeli da primenjuju i neke druge, ali se Ptolomejevi još nazivaju glavnim aspektima, a svi ostali minornim, tj. sporednim. Bazično, neki aspekti, kao i neke planete, smatraju se dobrim, a neki drugi lošim. Vremenom se shvatilo da ova podela ne može biti crno-bela, tj. da svaki aspekt treba tumačiti posmatrajući celu natalnu kartu, a ne izdvojeno. Ipak, i dalje je ostalo prihvaćeno da su neki aspekti lakši, energija u njima je protočnija (trigon i sekstil), a neki drugi teži, naporniji i prave određenu teskobu i neprijatnost (opozicija i kvadrat). Konjukcija je aspekt koji se može shvatiti na dobar ili loš način, u zavisnosti od konstalacije. Znači, aspekte čine uglovi među planetama. Nekada su ti uglovi tačni u stepen, a nekada ima i malih odstupanja. Astrolozi različito tolerišu odstupanja, a najčešća dozvoljena su od 5 do 10° stepeni. Što su planete bliže (0-5°), aspekt je intenzivniji.

Konjukcija: Mnogi smatraju da je konjukcija najjači aspekt u karti zato što planete stoje zajedno. tj, jedna na drugoj/jedna pored druge, udaljene maksimum 10°. Efekat obe planete se intenzivira, njihove energije se spajaju, ali u zavisnosti od toga koje planete je čine, ona može biti dobra ili loša.

Kvadrat: Reč je o vrlo ozloglašenom aspektu u okviru koga su planete postavljene pod pravim uglom, tj. 90°. Energije dve planete direktno se suprotstavljaju i ne dozvoljavaju onoj drugoj da „teče“ te dolazi do napetosti, stresa i jakog, frustrirajućeg uticaja. U pitanju je aspekt borbe u kome se sudaraju dva principa.

Trigon: Trigon je najbolji i najomiljeniji od svih aspekata jer indicira harmoniju, kreativnost, sklad i mir. Planete koje ga čine međusobno zauzimaju ugao od 120° stepeni. Formiraju tup ugao i tako deluju zajedno ka istom cilju, međusobno se dopunjavajući. Idealan aspekt je takozvani veliki trigon, koji čine tri planete koje formiraju jednakostranični trougao.

Sekstil: Kada su planete u sekstilu, one zauzimaju ugao od 60°. Sekstil se takođe smatra dobrim i protočnim aspektom kao trigon, ali malo manje moćnim. Olakšava komunikaciju dve umešane planete, one su kompatibilne i u harmoničnom odnosu, ali samo pruža dobru šansu, priliku da se, ako se uloži trud, nešto i ostvari.

Opozicija: Ovo je najveća moguća udaljenost planeta. Čine je tela koje se nalaze u međusobnom odnosu od 180°, tj. suprotno jedna od drugih. Iako je opozicija napet aspekt i ukazuje na polovljenost duše/emocija/intelekta osobe koja ga ima, ovde ima potencijala za pomirenje tih suprotnosti i za uspostavljanje ravnoteže među njima.

Ako u svojoj natalnoj karti imamo više težih nego lakših aspekata, ti teži aspekti upravo su oni koji nas   teraju da se trudimo radimo na sebi i tako napredujemo na svim poljima: karijerno, finansijski, u odnosima sa partnerom, prijateljima i porodicom. Zahvaljujući dobrim aspektima, trigonima i sekstilima, osobama koji ih imaju puno, dosta toga dolazi lako, te prestaju da se trude, a samim tim i da napreduju. Iza svega što nam je pozitivno ustrojeno u natalnoj karti, izraz je puno dogadjaja i aktivnosti, ulaganja energije u to jer tek onda je to u zbiru ono što nam je palo s neba. Astrolozi su tu da vide kada su aspekti najbolji kada će se nebo otvoriti kada će biti najlakše i koji su energetski putevi najprotočniji, odluke, snaga i energija koju ulažemo u sprovođenje namera i ostvarenje želja isto su izraz dobrih aspekata koji deluju. Astrologija i život to je apsolutna dinamika i ustrojenost uzročno posledična povezanost.

O autoru