astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Zakon karme

Posted On 02 мар 2013
Comment: Off

Karma je veliki zakon uzroka i posledice od „akcije i reakcije“, koji kontroliše sudbinu svih živih bića. Ovaj veliki zakon funkcioniše na principu da svaka izvršena akcija ima jednaku i suprotnu reakciju, koja direktno utiče na naše postojanje. Karma, kao vreme i gravitacija, je univerzalni princip i svako je pogođen njenim uticajem. Iako se zakon fizike odnosi samo na interakciju materijalnih predmeta, zakon karme, međutim, važi za bilo koju radnju koju obavlja svaki pojedinac. Zakon materijalne prirode [karma] je suptilan našem razumevanju. Zakon karme je da svaka akcija izvedena u životu stvara drugu reakciju, koja proizvodi novu kontra akciju. Tako se stvara beskrajni lanac akcija i reakcija, vezanih za svakog pojedinca, za njegova dobra ili loša dela. Ovo je način kako karma funkcioniše.

O autoru

Slični postovi