Vanzemaljska civilizacija na novom zadatku

Posted On 23 srp 2015
Comment: Off

Fantastična civilizacija Maja primer je koji potvrđuje da je u istoriji postojala inteligentnija civilizacija u odnosu na našu. Tek krajem 20. veka naučnici su pronašli i donekle dešifrovali hijeroglife Maja, pa su tako tajne o ovoj civilizaciji počele da se otkrivaju. Poslednjih dvadeset godina, istraživanje Majanskih dokumenata i građevina dovelo je do fascinirajućih otkrića: ‑ Ljudska istorija je određena galaktičkim snopom kroz koji Sunce i Zemlja prolaze svakih 5,200 godina. Momenat ulaska u sledeći snop je bio 21.12.2012. godine. Astronomija je nedavno potvrdila ovu tvrdnju. Tog datuma, naime, Sunčev sistem je ušao u redak položaj prema Mlečnom Putu, koji se javlja tek svakih 5,200 godina. ‑ Svaka osoba ima moć da se direktno spoji, senzualno, čulima i elektromagnetno sa energijom i informacijama galaktičkog snopa koji dolazi iz galaktičkog središta i to dovodi do “buđenja” istinskog, višeg misaonog sklopa. Istaknuto mesto u simbolici Maja zauzima zvezdani sistem Plejada (zovu ga svojom “domovinom”, misteriozni “Valum Chivim”). Škrta moderna astronomska znanja su potvrdila da Maje znaju raspored zvezda u zvezdanom sistemu Plejada, dok naša astronomija jos nije u mogućnosti da potvrdi postojanje i raspored planeta u tom sistemu. ‑ Maje su sva kosmička tela smatrali živim. Tako su za Sunce tvrdili da ima 23‑o godisnji ciklus disanja. Jedanaest i po godina za udisaj i isto toliko za izdisaj. Dve hiljade godina kasnije naša nauka saznaje da ove solarne inhalacije tačno odgovaraju kretanju binarnih sunčevih pega. One izazivaju poremećaje u bio‑elektromagnetnom polju Zemlje, od televizora i drugih komunikacionih signala, do ženskih menstrualnih ciklusa i nataliteta. Najspektakularniji događaj koji se vezuje za Maje je njihov “nestanak” 830 g.n.e. Na vrhuncu razvoja, sa već izgrađenim piramidama, hramovima i gradovima, velika civilizacija Maja nestaje bez traga. Njihove građevine su poruka onima koji dolaze iza njih. Naravno, nama je trebalo dugo da počnemo da razumemo o čemu su to oni pisali. Kako smo širili sopstvene spoznaje tako smo mogli više da shvatimo dosege ove bizarne civilizacije koja je za sebe tvrdila da je “poseta Planeti Zemlji njihova četvrta misija” i “po završetku misije će otići na sledeći zadatak”!
Brilijantna civilizacija Maja je grad Palenke podigla u središtu meksičke džungle, bez metalnih alata, točka ili nama poznate tehnologije. Drevne civilizacije poput Maja imale su model računanja vremena, koji ne samo da je precizan već savršeno usklađen sa kretanjima planete Zemlje, Meseca, Sunca i planeta. Njihov ritualni kalendar nazvan Colkin se sastojao od 260 dana, i od 20 solarnih pečata. Zapisi na sačuvanim građevinama i piramidama, ukazuju na to da su bili veoma svesni Zemlje i njenih ciklusa, kao i Sunca i njegovih moći. Po njihovom kalendaru možemo da sagledamo našu sudbinu koja se po Majanskom računanju vremena menja od 2012. godine. Uz pomoć ovih kalendara oni su savršeno znali da predvide događaje iz prirode, kao i kretanje i uticaj planeta čak i na pojedinačnu sudbinu svake Maje. Postoje dokazi da su znali za datume koji su uticali na našu istoriju, kao na primer datume koji predstavljaju pojavljivanje Isusa i Muhameda. Na svim Majanskim piramidama i građevinama Začarani San se potpuno završava 2012. godine. Maje su naseljavale današnju teritoriju Gvatemale, a iza sebe su ostavili hramove, palate i piramide. Kada su 1542. godine španski osvajači spalili literaturu koja je bila ispisana na kori smokvinog drveta, to je bio prvi akt kulturnog genocida Maja i njihovih potomaka koji se u raznin formama nastavio sve do danas. Šta je uticalo na definitivni nestanak civilizacije Maja, koja je oko 900. godine zauvek netsla još uvek je tajna. Pre kompletnog čitanja hijeroglifa veoma malo se znalo o društvenom životu Maja. Sada se može reći da su Maje imale državnu organizaciju. Ekonomija kraljevstva bazirala se na poljoprivredi koja je bila veoma intenzivna i razvijena. Kanali za navodnjavanje, nasipi i obrađivanje zemlje, osiguravali su obilne plodove. Kraljevi, koji su se od običnih smrtnika razlikovali po produženoj lobanji zbog deformacija kosti koja je započinjana u najranijem detinjstvu i po razrokim očima što se postizalo posebnim vežbama, imali su brojne supruge i konkubine, redovno su se mazali bronzanom bojom i pušili neku vrstu lule.

O autoru