Uticaj broja 2 u vedskoj numerologiji

U indijskoj numerologiji brojem 2 vlada Mesec. Osobe pod uticajem ovog broja su veoma osetljive, prevrtljive, skeptične i gube hrabrost kada se suoče sa krizom. Krhkost je najbolji izraz koji prikazuju ove osobe. Kada Mesec prolazi slabije faze, ove osobe mogu patiti od mentalnih poremećaja, vodenih bolesti i nesanice. Povoljni dani su nedelja, ponedeljak i sreda i 2., 11., 20., 29. datumi svakog meseca. Najveću sreću ove osobe mogu doživeti u svojoj 24. godini života. Takođe, povoljne godine za osobe sa brojem 2 su 2., 11., 20., 29., 38., 48., 56., 65. i 74. Broejvi 1 i 5 su prateći i veoma važni za ove osobe.Pogodni datumi za zapičinjanje novih poduhvata su, 1., 5., 10., 14., 19. i 28. Razdoblje godine od 21 juna – 28 jula je veoma  korisno za ove osobe. Svaki poduhvat započet u tom razdoblju će doneti veliku sreću. Nove poslovne poduhvate treba izbegavati u januaru, februaru i decembru mesecu.

O autoru

Slični postovi