Tarot karte:holistički pristup zdravlju

Karte mogu pružiti važne informacije o našem zdravlju. U tarotu mačevi pripadaju sferi mentalnog zdravlja. Međutim, mačevi se mogu se pojaviti kao podsetnici fizičkog bola, ponekad se odnose na hirurške instrumente i predviđaju hirurške intervencije. Kralj mačeva obično simboliše lekara, a kraljica kupova često prikazuje nekoga ko pruža negu (medicinske sestre). U kontekstu zdravlja, karte toranj i smrt  daju naznaku da je nastala kriza u zdravlju, ali da će ona biti uspešno prevaziđena zavisi od ostalih karata u kombinaciji. Naznaka problematične trudnoće ili prekida trudnoće prikazana je kartama asova u saradnji sa kartom carica. Sunce i Mesec su karte koje mogu ukazati na druge ženske zdravstvene probleme. Karte umerenost i pravda naglašavaju potrebu za većom umerenošću u svakodnevnim navikama kako bi se telo vratilo u balans. Pentakli ili novčići prikazuju oblik fizičke bolesti, dok mačevi, čaše i štapići predstavljaju temeljne aspekte. Mačevi predstavljaju mentalne bolesti, koje mogu biti u obliku noćne more, tuge i straha. Čaše predstavljaju emocije oko bolesti koje mogu dovesti do stresa. Štapići označavaju energiju fizičke bolesti. Prepoznavanjem ova četiri elementa dobijamo bolji uvid u eventualne zdravstvene probleme. Kroz karte male i velike Arkana i elementa koje one zastupaju, tarot nam može ponuditi više holistički pristup zdravlju i dobrobiti.

O autoru

Slični postovi