Tarot karta točak sreće – simbol pokreta

Posted On 18 Mrz 2015
Comment: Off

Osnovni karakter svojstven karti točak sreće, nije samo upisan u simbolima i znakovima, njegove vrednosti su u simboličnom prikazu točka Solarne godine. On prikazuje raspoređivanje sveobuhvatne energije iz centra Univerzuma. Ovaj simbol se obično povezuje sa Suncem. Karta točak sreće uključuje i simbol plodnosti, znanja i duhovnosti prikazane kroz jednakostranični krst upisan u krug. Točak sreće – simbol ciklične promene: širenja, urušavanja i skupljanja. Crowley je istakao da se točak sreće smatra “okom Šive”. Točak sreće se može uporediti sa ružom u zapadnoj mističnoj tradiciji i lotusom – na istoku. Ova karta je simbol pokreta. Kod nje je naglašen ciklus promena koji podrazumeva promenljivost ljudske sudbine: naizmenične periode sreće -zadovoljstva, kao i loše sreće- nezadovljstva. Brojevi na ovoj karti predstavljaju racionalnost i jasnoću, jedinstvo između ravnoteže i 4 elementa. Tarot karta točak sreće je jednaod najvažnijih, jer u sebi integriše egipatske, grčke, hebrejske, zodijačke, životinjske simbole i boje. Ova karta uključuje crvenu kao standardnu boju snage pokazujući na taj način da svemir ima moć da odobri naše želje. Simbolizam sfinge na vrhu točka pokazuje da moramo biti oprezni šta želimo, a da se ishod može saznati kroz simboliku inteligentnih i intuitivnih figura životinja na karti. Brojevi u uglovima predstavljaju elemente, zemlje, vatre, vazduha i vode. Životinje i zodijačka slika na karti predstavlja ravnotežu, kroz koju je sve usklađeno. Tarot karta točak sreće nam govori da iskoristimo sve šanse koje nam se pružaju, kako bi ostvarili svoje želje, čak i one koje su naizgled nemoguće.

O autoru

Slični postovi