astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Sve je talas i frekfencija

Posted On 07 pro 2017
Comment: Off

Ono što opažamo kao fizički materijalni svet uopšte to nije. Mnogi dobitnici Nobelove nagrade za fiziku su tu konstataciju višestruko dokazali. Među njima je i Nils Bor, danski fizičar koji je dao značajan doprinos razumevanju strukture atoma i kvantne teorije. Ako vas kvantna mehanika nije duboko šokirala, niste je još razumeli. Ono što mi nazivamo stvarnošću sazdano je od stvari koje ne možemo smatrati stvarnima. “izjavio je Nils Bor. Krajem 19. veka fizičari su počeli istraživati odnos između energije i materije. Na taj način dotadašnja teza Njutnijanskog materijalnog svemira propada a zamenila ju je spoznaja da je sve u svemiru sazdano od energije. “Uprkos svim empirijskim dokazima, čak i sama pomisao da bi to mogao biti istinit opis prirode stvarnosti još uvek izaziva cinizam, nerazumevanje pa čak i bes.” T. Folger. Kvantni fizičari su ustanovili da su atomi građeni od vrtloga energije koji se stalno vrte i vibriraju, a svaki zrači svoj jedinstveni energetski potpis. Ako stvarno želimo posmatrati sebe i saznati što smo, mi smo zapravo bića energije i vibracija koja zrače svoj jedinstveni energetski potpis i to je činjenica koju nam kvantna mehanika konstantno iznova potvrđuje. Mi smo puno više od onoga što opažamo da jesmo i krajnje je vreme da počnemo gledati na sebe u tom svetlu. Ako bi posmatrali sastav atoma mikroskopom videli bi male nevidljive tornadu slične vrtloge s beskonačnim brojem energetskih čestica koje se zovu kvarkovi i fotoni. Oni sačinjavaju strukturu atoma. Kada bi sve više i više uveličavali strukturu atoma na kraju ne bi videli ništa, posmatrali bismo fizičku prazninu. Atomi nemaju fizičku strukturu, mi nemao fizičku strukturu, fizičke stvari stvarno nemaju nikakvu fizičku strukturu! Atomi su građeni od nevidljive energije a ne od opipljive materije. “Moramo prihvatiti nepobitan zaključak. Svemir je nematerijalan i spiritualan. ” kaže Ričard Kon Henri. Zbunjujuće ili ne iskustvo nam govori da se naša stvarnost sastoji od fizičkih materijalnih stvari. Otkriće da svemir nije skup fizičkih delova kako predlaže Njutn, nego je holistička isprepletenost nematerijalnih energetskih talasa, dolazi iz radova Alberta Ajnštajna, Maksa Planka i Vernera Hajzenberga. Nikola Tesla je odavno izjavio da će  nauka najbrže napredovati kada počne proučavati nefizikalne pojave. Naučnici počinju ispitivati posledice onoga što je otkriveno u kvantnoj fizici. Jedno od tih otkrića je da posmatrač stvara stvarnost. Teško je shvatiti kako je svet sa kojim smo okruženi sazdan od “misli,” koliko je teško prihvatiti iluzije za koje verujemo da su materijalne i stvarne? Temeljni zaključak nove fizike priznaje da posmatrač stvara stvarnost. Kao posmatrači lično smo uključeni u stvaranje svoje sopstvene stvarnosti. Naučnici su primorani priznati da je svemir umna konstrukcija. Pionir fizike Ser Džejms Džouns je napisao: “Svemir sve više izgleda ne toliko kao velika mašina, nego kao velika misao.” Um više nije samo uljez u carstvu materije, radije ga treba percipirati kao vlasnika i vladara carstva materije. Ove informacije nam govore da smo svi mi energija i zračimo jedinstveni energetski potpis. Osećanja i emocije imaju vitalnu ulogu, a kvantna fizika nam pomaže videti značaj onoga što svi mi osećamo. Ako svi u sebi nosimo osećaje ljubavi i mira to će sigurno imati uticaja i na spoljni svet i na to kako se drugi ljudi oko nas osećaju. “Ako želite da otkrijete tajne svemira, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije.” upozorio je Nikola Tesla. Istraživanja su pokazala da pozitivne emocije koje deluju u nekoj osobi mogu dovesti do različitih iskustava za osobu koja emituje te emocije i za ljude oko te osobe. Da li na subatomskom nivou frekvencija vibracije menja manifestaciju fizičke stvarnosti? Ako je tako na koji način? Znamo da kada atom menja svoje stanje, on apsorbuje ili emituje elektromagnetne frekvencije koji su odgovorni za promenu njegovog stanja. Najmodernija fizika je dokazala da različita stanja emocija, percepcije i osećaja stvaraju različite elektromagnetne frekvencije.

 
O autoru