Super Šmita najavljuje ekonomski kolaps

Posted On 29 јул 2015
Comment: Off

Džonatan Kan, Autor knjige „Super Šmita“, upozorava da Šmita – biblijski šablon ili kod upućuje da će se svetski finansijski slom odigrati 2015. godine. Na osnovu skrivenog koda starog 3.500 godina mogu se dešifrovati najpreciznija predviđanja. Svaka sedma godina je godina Šmite. U godini Šmite se dešavaju veliki, značajni događaji. U tekućoj godini 2015.oj, tokom prve nedelje, Rusija je pretekla SAD u nuklearnom naoružanju, a druge nedelje, Kina je zauzela mesto najveće ekonomske sile na svetu. Svake 49 godine je Super Šmita, a to je tekuća godina 2015.ta. Ekonomski modeli predviđaju da će vlade sveta naići na velike probleme početkom oktobra. Brojna ekonomska kretanja govore da je finansijski kolaps neizbežan u narednih 6 meseci. Izveštaj Zero Hedge-a ukazuje da je Kina stavila u stanje panike bankarske institucije JP Morgan Chase i Goldman Sachs pustivši u promet nekoliko stotina milijardi dolara u proteklih 15 meseci, a novih 224 milijarde dolara u proteklih 90 dana čime je čumulativni kapital dostigao cifru od 520 milijardi dolara. Kina je kupila novih 600 tona zlata, što su jasni predznaci silovitog kraha svetske rezervne valute, dolara i ogromnih svetskih ekonomskih tektonsih promena.

O autoru