Specifični izazovi u tarot kartama

Posted On 27 mar 2014
Comment: Off

Tarot arhetipovi zastupljeni su u Velikoj arkani kao slike koje predstavljaju život, faze i iskustva kroz koja svi prolazimo. To znači da priča  nečijeg puta kroz život počinje sa tarot kartom Budala (mlada osoba, čiste energije u duhovnom obliku) koja kreće kroz događaje i cikluse i nalazi završetak u svetu (kraj našeg životnog ciklusa). Mala Arkana opisuje ljude, događaje, osećaje i okolnosti sa kojima se susrećemo na našim putevima. To predstavlja događaje koji su pod kontrolom pojedinca i pokazuju kako tada treba delovati. Na primer, mnoge analize se odnose na pozicije za prošlost, sadašnjost i budućnost. One takođe mogu uključivati pozicije za unutrašnje osećaje, specifične izazove ili spoljne faktore. Tarot konstalacija je sastavljena od svih karata koje nose isti broj (od jedan do devet ), odnosno, tarot konstelacija za broj četiri će se odnositi na kartu cara ( koji nosi broj četiri ) i Smrt (koja nosi broj 13, ali smanjuje se broj četiri ( 1 +3 = 4 ). Ovaj broj u tarotu odražava fizičko telo i specifičnosti koje pojedinac poseduje. Po pravilu, planeta Mars simboliše kartu Car, predstavlja početak , kao i osobe koje vole da budu u centru pažnje. To je karta energije i akcije, pa u tarot analizi pokazuje gde je akcija, ali takođe ona može predstavljati nesrećni događaj koji je izvan naše kontrole.

O autoru

Slični postovi