Selena boginja Meseca

Posted On 28 Aug 2019
Comment: Off

Selena je boginja Meseca u grčkoj mitologiji. Ona je kćer titana Hiperiona i Theie, koji su deca Gee (Gea- Zemlja). Njezin brat Helios je Sunce, a sestra Eos je sumrak. Ona je bila majka Nemeanskog lava kojeg je ubio Heraklo.

Ona je imala mnoge ljubavnike od kojih je jedan bio bog Pan.

Grci su je poštovali kod mladog i punog meseca (1-og i 15-og po Atičkom kalendaru). Kasnije su je poistovetili s Artemisom i rimskom Dianom.

Selena indicira u astrologiji miroljubivost, nježnost, niježnu ljepotu i odmarajuće izliječenje i spas.

Astroloska interpretacija i znacenje Belog Meseca,

Kako je vec bilo rečeno, saglasno ortodoksalnom tumačenju, Beli Mesec je pokazatelj Svetle karme, tačka Istine, Dobra, Svetlosti, tačka, kroz koju se javlja nas Anđeo čuvar. Da li je to zaista tako?
S tačke gledišta astropsihologije, Beli Mesec je tačka nadsvesnog, koje sjedinjuje u sebi sunčanu (svesnu) i mesečevu (podsvesnu) funkciju. To je tačka stapanja svesnog i nesvesnog, koja nas vraća našem prirodnom stanju – ka večnosti, stanju u kojem ne postoje ni svet, zasebno od nas, ni mi, zasebno od sveta, sve je Jedinstveno, u Jedinstvenoj Realnosti.

To je takozvano stanje prosvetljenja, poimanje svoje istinske, božanske prirode, stapanje sa Apsolutom, Samorealizacija (podrobnije: pogledaj knjigu «Budi onaj, koji jesi. Pouke (ili uputstva, instrukcije) Sri Ramani Maharsi» ,sastavljac Dejvid Godman, Lenjingrad-Tiruvannamalaj, 1994.g.) poznanje svojeg Viseg JA, tj rusenje svih iluzija i potpuno poistovecivanje. JA – to je JA,a ne ni telo, ni razum, i nista drugo. «JA-JA» to je ono jedino sto ostaje posle samopoimanja. Pri tome, sva karma sagori u plamenu Samorealizacije, (poimanja svog Istinskog JA – Atmana), i zbog toga, povezivati Beli Mesec sa bilo kakvom karmom je potpuno besmisleno.
Naprotiv, to je tačka potpunog uništenja svake karme, tačka nedelovanja, gde nema nikakve karme, jer nema ni delovanja, koja bi je stvorila. Nazivati Beli Mesec tačkom Dobra nema smisla, jer u večnosti nema dobra i zla, tamo je samo Večnost. Povezivati Beli Mesec sa Anđelom-čuvarem takođe ne treba. Čiji je taj Andje-cuvar, ako je nasa priroda – Večnost? Ko je i koga treba da čuva? Sta to traži čuvanje? U večnosti ga nema, znači nema ko ni da se čuva. Zato je najkorektnije reci da je Beli Mesec Put u Večnost, Put Arte, Put ka Samome Sebi.
Kako je gore pokazano, postoje 4 Puta, 4 Staze, povezane sa 4 strane sveta, 4 ugla Vare, 4 oblika Vremena, 4 Straze Neba, 4 uglovne kuce horoskopa. Kroz te tacke mi prilazimo ka Vecnosti, ka Apsolutu, prilazimo na 4 razlicita puta. Prva 3 puta vode nas ka Večnosti kroz jedno od vremena sa krajem (konecnih vremen….moze da se prevede i stvarnih vremena),kroz buduce (Tishtar), kroz sadasnje (Haurang) i kroz prošlo (Shatavaesh), putem Blagih Misli, Blagih Reči i Blagih Dela. A četvrti put, koji objedsinjuje u sebi ova 3, i kao da stoji nad njima – to je put Večnosti, najteži i najlakši u isto vreme, put poznanja Večnosti kroz neposredno prozimanje sa njom (Vanand).

Da bi se jednoznacno utvrdilo, koja od 4 tacke je povezana sa kojim putem, postoji suvise malo faktickog materijala. Nije iskljuceno, da te tacke uopste nemaju fiksiranu vezu sa odredjenim Putem, i njihov medjusobni odnos se odredjuje individualno za svaki horoskop. Jednom recju, to je polje za samostalno istrazivanje, koje ce pomoci citaocu da dublje shvati smisao i osobenosti delovanja Belog Meseca

Selenu inače koriste ruski astrolozi za tumačenja (a možda su i jedini) i ovo je bio prevod ruskog astrologa Pavela Pavlovica Globe

 

O autoru