Ritual za ostvarenje želje

Za ovaj ritual je potrebno nabaviti konjsku potkovicu, jednu crvenu svećicu, list belog papira i crno mastilo. Svećicu stavite na sredinu stola, a konjsku potkovicu pored svećice. Crnim mastilom na belom listu papira napišite svoju želju. Dok pišete želju, izgovarajte sledeću bajalicu:

“Ono što želim, napisaću ovde,

Neka se moja želja ostvari,

Ono što želim, to ću i dobiti,

Neka sve moje želje budu ispunjene.”

Sada uzmite ovaj papir, presavijte ga u obliku kvadrata i upalite ga nad svećicom.

O autoru

Slični postovi