Posle 800 godina konjukcija Jupitera i Saturna u Vodoliji u 2020. godini

Posted On 24 Dez 2019
Comment: Off

Tokom 2020. godine stvoriće se atmosfera iščekivanja na rubu nove ere, dok će istovremeno stari problemi ponovo izroniti, kao i potreba njihovog rešavanja. Jupiter i Saturn imaju obrazac formiranja njihovih konjukcija u istom astrološkom elementu otprilike svakih 200 godina, poput pojavljivanja u vodenim znakovima od početka 15. veka do početka 17. veka a u vatrenim znacima od početka 17. veka do početka 19. veka. Poznata kao «Velika konjukcija», ciklička konjukcija između Jupitera i Saturna koja se pojavljuje svakih dvadeset godina je bila vodeća metoda razgraničavanja vremenskih perioda u tradicionalnoj astrologiji. Nakon 800 godina, ona uvodi novi ciklus u vazdušnim znacima te donosi velike promene, a zadnji put je ona bila u kasnom srednjem veku. Kada se Jupiter i Saturn spoje istovremeno postoje snage odumiranja starih formi kao i plodnost novog rasta koje počinju poprimati oblik. U prošlom veku, njihov ciklus se uskladio sa tranzicijom unutar dekada, sa konjukcijama i opozicijama između Jupitera i Saturna koje su obeležavale početak svake dekade, konjukcija Jupitera i Saturna 1980-te, a opozicija 1990-te, konjukcija 2000-te i opozicija 2010-te. Jupiter i Saturn će formirati sledeću konjukciju 21. decembra 2020. godine na prvom stepenu Vodolije tako da će 2020. godina biti na kraju njihovog ciklusa. Stvoriće se tokom godine atmosfera iščekivanja na rubu nove ere, dok će istovremeno stari problemi ponovo izroniti kao i potreba njihovog rešavanja. Jupiter i Saturn zajedno kombinuju ekspanzivnu i maštovitu viziju sa strukturom i disciplinom potrebnom za manifestovanje rezultata kao i odbacivanje nebitnog. Dok Jupiter označava darežljivost i srećne prilike, može takođe dovesti do egoistične pohlepe i zabluda o veličini koje zahtevaju promišljeno fokusiranje na Saturna da sreže višak i ojača ono što je zrelo. Istovremeno, potrebna nam je inspirišuća revitalizacija Jupitera da ublaži negativnu stranu Saturna koja može doneti strah od ograničenja i prepreka te dovesti do depresivne stagnacije. Tokom 2020. bićemo u konstantnom balansiranju između Jupitera i Saturna sa potrebom da se prebacujemo između sintetišućeg rasta Jupitera i metodičkog preraspoređivanja Saturna. Konjukcija Jupitera i Saturna koja se događa svakih dvadeset godina je uvek važna, ona u 2020. godini ima posebnu izvanrednu važnost. Jupiter i Saturn imaju obrazac formiranja njihovih konjukcija u istom astrološkom elementu otprilike svakih dvesta godina, poput pojavljivanja u vodenim znacima od početka petnaestog veka do početka sedamnaestog veka, a u vatrenim znacima od početka sedamnaestog veka do početka devetnaestog veka. Od 1802. godine Saturn i Jupiter konjukcije su se pojavljivale u zemljanim znacima, a poslednja se pojavila 28. maja u znaku Bika. Nakon konjukcije Jupitera i Saturna u Vodoliji 2020., nastavljaće se konjukcije Jupitera i Saturna u vazdušnim znacima do 2159. Tako je 2020. na kraju perioda od dva veka u kojem se Jupiter i Saturn združuju u zemljanom elementu i označavaju fokus na materijalnoj sigurnosti i konsolidovanju resursa koji se opiru promeni, era vazduha će doneti poremećaj uspostavljenog reda i dramatične promene u kolektivnim idejama i načinu na kojem komuniciramo. Ne samo da će se Jupiter i Saturn ujediniti u Vodoliji, već će takođe formirati katalitički kvadratni aspekt sa Uranom u Biku. Sa ovim ključnim prekretnim momentom na našem životnom putu, munje Jupitera i Saturna ne samo da će srušiti stare društvene strukture, već će nas naterati da napustimo stare lične snove i drame za koje smo bili vezani. Kako započnemo novu eru Jupitera i Saturna, pojaviće se novi izazovi i potencijali za koje ćemo tokom 2020. godine trebati da napravimo mesto u našim životima.

atma.hr

O autoru