Teorije percepcije stvarnosti

Posted On 09 aug 2015
Comment: Off
Solipsizam je filozofska teorija koja tvrdi da ništa ne postoji osim svesti pojedinca. Po toj teoriji ne možemo realno potvrditi postojanje ičega osim sopstvene svesti i sopstvenih misli.
Subjektivni idealizam. George Berkelei, otac idealizma, tvrdi da sve postoji kao ideja u nečijoj glavi, da postojimo samo ako smo opaženi.
Logos. Platon je tvrdio da van naše percipirane stvarnosti leži svet ”savršenog” oblika, da je sve što vidimo samo imitacija stvari kakve one zaista jesu i da jedino putem filozofije imamo šanse uvideti kakve stvari zaista jesu, otkriti savršeni oblik svega što opažamo,  da je sve što postoji nastalo od jedne materije, samo je u različitim oblicima.
Prezentizam uči da je vreme je nešto što opažamo i delimo ga na prošlost, sadašnjost i budućnost. Prezentizam tvrdi da su prošlost i budućnost izmišljeni koncepti, a samo je sadašnjost prisutna i stvarna.
Enternalizam je filozofska teorija koja kaže da je vreme višeslojno. Teorija je da svo vreme postoji istovremeno, ali merenje je određeno posmatračem. Ono što on vidi zavisi o tački gledišta. Sve postoji istovremeno, ali se može posmatrati samo sa određenog mesta. Ako se ovako posmatra stvarnost, onda je budućnost beznadežna i deterministička a slobodna volja iluzija.
”Mozak u tegli” je teorija da razumevanje čovekove stvarnosti zavisi isključivo o njegovim subjektivnim osećanjima. Da ste samo mozak u tegli kojeg pokreću vanzemaljci ili naučnici, kako bi to uopšte znali i možete li zaista poricati da postoji mogućnost da je to vaša stvarnost? Misaoni eksperiment dovodi do zaključka da ne možemo potvrditi stvarno postojanje bilo čega, osim naše svesti.
Multiverzum ili paralelni univerzumi je teorija da postoje paralelni svetovi, vrlo slični našima, s malim ili  velikim razlikama, sa predpostavkom da bi mogao postojati beskonačan broj alternativnih stvarnosti.
Fikcionalni realizam je grana teorije multiverzuma, tvrdi da zbog beskonačnog broja univerzuma, sve što se može zamisliti negde mora postojati.
Fenomenalizam postavlja pitanje šta se događa sa stvarima kada ih ne posmatramo. Filozofi ove teorije veruju da predmeti postoje samo kao fenomen svesti, da stvarnost postoji samo dok postoji svest i  vera u njeno postojanje. Svemir prestaje da postoji dok se ne stupi u interakciju sa njim i da nema postojanja bez percepcije.
Velika glacijacija je teorija o svemiru sa ograničenim snabdevanjem energijom. Kretanja čestica će se postepeno usporiti i na kraju će nestati toplotne energije proizvedene kretanjem čestica.
(nekus-svjetlost)
O autoru