Osnovna priroda aspekata

Promenjivi – promenjivi znaci skloni su da istovremeno obavljaju više poslova.

Kardinalni – kardinalni znaci skloni su velikim aktivnostima.

Fiksni – fiksni znaci skloni su sporom početku i prirodnoj usporenosti.

Kardinalni znaci ka promenljivim daju akciju i fleksibilnost.

Kardinalni znaci ka fiksnim daju akciju sa stabilnošću.

Fiksni znaci ka promenljivim daju stabilnost ili sporo fleksibilno planiranje.

Vatreni znaci ka vazdušnim daju razmišljanje puno optimizma.

Vatreni znaci ka vatrenim daju impulsivnost i toplinu.

Vatreni znaci ka vodenim daju emotivnost i ljutnju.

Vatreni znaci ka zemljanim daju praktičnost, gušenje idealizma ili obrnuto.

Vazdušni znaci ka vodenim daju emocije i veoma emotivne misli.

Vazdušni znaci ka zemljanim daju misli koje su veoma praktične.

Vazdušni znaci ka vazdušnim daju ljubav.

Zemljani znaci ka zemljanim daju veliko praktično razumevanje, ali manjak idealizma.

Zemljani znaci ka vodenim daju simpatiju sa praktičnošću.

Vodeni znaci ka vodenim daje psihičke sposobnosti, ali i preteranu osetljivost.

O autoru

Slični postovi