Mistika karmičkih brojeva

Karma predstavlja univerzalni zakon uzroka i posledice, koji se ponavlja kroz ciklus rođenja. Svako od nas je kroz jedan od svojih brojeva u datumu rođenja preuzeo dodatni teret u ovom životu kao bi naučio potrebnu lekciju. Taj teret je karmički dug. Karma može biti dobra ili loša. Karmički dužnički brojevi poput 13, 14, 16 i 19 u sebi sadrže veliku moć i privlačnost. Ova četiri karmička broja preuzimaju veliki značaj ukoliko se nađu u našim datumima. Tako na primer, karmički broj 16 se odnosi na zloupotrebu u ljubavnim odnosima, odnosno, karmički dug koji proizilazi iz prošlih sudelovanja u nezakonitim ljubavnim vezama koja je uzrokovala patnju drugima. Svaka od ezoteričnih disciplina ima jedinstven način da identifikuje određenu karmičku odgovornost. U numerologiji, svaka karmička lekcija označena je brojevima u datumu našeg rođenja. Kada su određeni broj i njegova vibracija odsutni iz datuma rođenja, to je pokazatelj da niste imali određena energetska dešavanja u prethodnom životu.

O autoru

Slični postovi