Kako do ostvarenja želje uz tehniku broja 21

Posted On 24 feb 2021
Comment: Off

Numerologija ima veliki uticaj na naše živote. Uz pomoć numerologije može se odrediti koji dan je najbolji za određene događaje. Tehnika sa brojem 21 daje nam mogućnost ne samo da ostvarimo svoje želje, već da njihova realizacija bude uspešna. Tehnika sa brojem 21 omogućava da se u roku od dvadeset i jedan dan realizuje ono što želimo. Ostvarenje želje uz pomoć ove tehnike podrazumeva da dvadeset i jedan dan istu rečenicu napišemo deset puta dnevno, a jednom je ponovimo naglas. No, ono što je najvažnije, ovaj izraz mora biti formulisan u sadašnjem vremenu, u pozitivnoj formi. Da bi smo ovo tehniku primenili uspešno, potrebno je najpre odrediti personalni dan koji predstavlja period za početak realizacije ove tehnike. Dakle, sa gledišta numerologije, veruje se da je najbolji dan za početak bilo kog posla – prvi personalni dan. Za izračun prvog personalnog dana postoji određena formula koja podrazumeva:
Broj personalnog dana = lični broj + kalendarska godina + kalendarski mesec + kalendarski dan.
Ako želimo da saznamo kakav će personalni dan biti 15. 05. 2015 godine za osobu rođenu 19.12. 1986 tada je potrebno sabrati datume 19. 12. i 15.05.2015.
Dan rođenja osobe svodimo na jednocifren: 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1.
Mesec rođenja svodimo takođe na jednocifren: 1 + 2= 3.
Sada treba preklopiti dan i mesec rođenja: 1+3=4
Broj personalnog dana za osobu rođenu na primer: 19.12.1986 biće broj 4.
Sada se broj godine svodi na jednocifren broj: 2015= 2 + 0 + 1 + 5 = 8.
Nakon ovoga, broj kalendarske godine svodi se na jednocifren broj: 0 + 5 = 5.
Broj kalendaraskih dana potrebno je svesti na jednocifren broj:1 + 5 = 6.
Kada smo izračunali sve brojeve, dobijamo broj personalnog dana koji podrazumeva: lični broj + kalendarska godina + kalendarski mesec + kalendarski dan. Odnosno,
4+8+5 + 6 = 23 = 2+3= 5.
Dakle, za osobu koja je rođena 19.12. kao i za sve one čiji je personalni broj 4, znači za nnju 15. 5. 2015.  će biti prvi personalni dan. Prvi personalni dan označava povoljan period za početak određenih aktivnosti, odnosno, za tehniku ostvarenja želje sa brojem 21.

O autoru

Slični postovi