Mars u sinastriji

Mars u prvoj prvoj partnerovoj kući označava snažan uticaj i energiju. Ovo može biti indikator jake seksualne privlačnosti. Ako mars ima negativne aspekte sa drugim planetama, ovo može biti pokazatelj agresivnog ponašanja u vezi.

Mars u drugoj partnerovoj kući predstavlja energetsku interakciju u finansijskom i poslovnom smislu. Ovde može biti prisutan čest sukob oko novčanih pitanja. U ovoj poziciji, mars može predstavljati neobičnog partnera.

Mars u trećoj partnerovoj kući predstavlja sve što se odnosi na komunikaciju, pisanje i putovanje. Mars ovde može podstaknuti da jedan od partnera bude aktivan u vezi. Ako je loše aspektovan u sinastriji, ova kombinacija rezultiraće raspravama i kritikama.

Mars u četvrtoj partnerovoj kući ima tendenciju da traži stalne promene. Ovaj položaj traži promene, zavisno od drugih aspekata u sinastriji. Ako je loše aspektovan, promene koje se dešavaju mogu biti veoma teške i razorne. Ako je dobro aspektovan, promene mogu biti korisne i produktivne.

Mars u petoj partnerovoj kući stvara snažnu romantičnu privlačnost seksualne prirode. Jedan od partnera može biti seksualno zahtevan i impulsivan. Ovde je akcenat stavljen na užitke.

Mars u šestoj partnerovoj kući označava aktivnosti vezane za radno mesto ili pitanja koja se odnose na zdravlje. Jedan od partnera biće veoma zahtevan.

Mars u sedmoj partnerovoj kući je dinamičan, aktivan i pokazuje impulsivno ponašanje. Ovde je izražena seksualna privlačnost, ali ovaj položaj marsa ne daje nikakve garancije da će odnos biti trajan.

Mars u osmoj partnerovoj kući označava odnos pun dinamike. Ovde je izražena potreba za usavršavanjem i razvojem. Seksualna privlačnost je veoma jaka.

Mars u devetoj partnerovoj kući označava interakciju u pitanjima koja se odnose na filozofiju, religiju i putovanja. Mars ovde može težiti da se partner zainteresuje za verska, filozofska i moralna pitanja. Ako je Mars nepovoljno aspektovan, ovi napori mogu doneti smetnje i sukobe. A ako je pozitivno aspektovan, odnos će biti utemeljen na zajedničkim ciljevima u vezi verskih pitanja. Ovaj položaj obično predstavlja putovanja u inostranstvo.

Mars u desetoj partnerovoj kući pokazuje snažnu interakciju između dva partnera u profesionalnom smislu. Ovde mogu biti zastupljeni zajednički ciljevi i interesi. Ovde je težnja usmerena na sticanje profesionalnog napredovanja i razvoja.

Mars u jedanaestoj partnerovoj kući označava dinamičnu interakciju i obostrane aktivnosti u nekim organizacijama. Mars u jedanaestoj kući uključuje i uzajamno podsticanje u ostvarivanju ciljeva koji se odnose na politiku,humanitarni rad i naučna istraživanja. Ovo je odličan položaj za pojedince koji rade u takvim preduzećima.

Mars u dvanaestoj partnerovoj kući daje dosta akcije između partnera. Ako je Mars loše aspektovan, jedan od partnera može biti okrutan. U pozitivnim aspektima u sinastriji, moguć je zajednički rad u nekim dobrotvornim ustanovama.

O autoru

Slični postovi