Duhovni i magični značaj brojeva

Temeljna načela numerologije ukazuju na veliki duhovni i magični značaj brojeva. Neki brojevi su jači od drugih, pa određene kombinacije brojeva se često primenjuju u magijskim radnjama. Osim magične korespondencije, brojevi imaju važnu ulogu u planetarnim tranzitima. Neki praktičari numerologije veruju da se neparni brojevi odnose na žensku energiju, dok su parni više povezani sa muškim energijama. Skoro svaka tradicija ima različite interpretacije o tome šta svaki broj može značiti. U Tarotu, broj 1 zastupa kartu Čarobnjaka. Broj 2 je povezan sa dvojnošću. Ovaj broj takođe predstavlja ravnotežu- yin i yang, svetlo i tamu. Broj 3 ukazuje na fizičke, mentalne i duhovne potrebe. Takođe, tri je simbol akcije i interakcije, dok u nekim kulturama trojka upravo znači suprotno – pasivnost i neutralnost. Broj 4 predstavlja četiri elementa – zemlju, vazduh, vatru i vodu – kao i četiri godišnja doba i smera. Četiri se povezuje i sa kreativnošću. U nekim tradicijama, broj 5 simbolično predstavlja borbu i haos. Broj 6 se povezuje sa sunčevom energijom. U mnogim tradicijama, šest se smatra solarnim brojem. Zbog toga, često je povezan sa sigurnošću i odgovornošću. Broj 7 se vezuje za Mesečevu energiju, ženstvenost i mudrost. Broj 8 u u nekim tradicijama odnosi se na planetu Merkur i komunikacije. Osmica je simbol beskonačnosti. Broj 9 čini trostruko moćan broj u određenim sistemima. U mnogim tradicijama, devetka je povezana sa boginjom energije. Nula često simbolizuje potencijal koji imamo. U Tarotu nula predstavlja kartu Budala i novi početak.

O autoru

Slični postovi