astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Mađarsko proricanje

Smatra se da je korišćenje runa za proricanje postojalo još u germanskim plemenima. Oni su koristili brojne tehnike gatanja i predskazivanja u svakodnevnom životu. Većina modernih praktičara koriste rune izrađene od gline, drveta ili kristala za svoje svrhe proricanja. Mađarsko proricanje sa runama, najpre se bazira na duhovnim odgovorima u vezi postavljenog pitanja. Najpre uzmite rune i nasumično izaberite devet runa za proricanje. Ređanje runa počnite odozdo na gore. Stavite prvu runu na sto i ona će predstavljati runu broj jedan. Pored rune broj jedan, sa leve strane stavite sledeću i ona će biti runa broj dva. Sa desne strane rune broj jedan, stavite sledeću runu i ona će biti runa broj tri. Iznad rune broj jedan, stavite runu koja će predstavljati runu broj četiri. Iznad rune broj četiri, stavite runu koja će predstavljati runu broj pet. Iznad rune broj pet, stavite runu koja će predstavljati runu broj šest. Sa leve strane rune broj šest, stavite runu koja će predstavljati runu broj sedam. Sa desne strane rune broj šest, stavite runu koja će predstavljati runu broj osam. Iznad rune broj šest stavite runu koja će predstavljati zadnju runu broj devet. Svaka runa predstavlja određenu oblast, kao i odgovor za buduće događaje.

Runa broj jedan predstavlja vas.

Runa broj dva predstavlja vaše strahove.

Runa broj tri predstavlja ono za čim ste u potrazi.

Runa broj četiri predstavlja način kako najbolje da pristupite problemu.

Runa broj pet predstavlja vaše nade.

Runa broj šest predstavlja vaše prepreke na putu.

Runa broj sedam predstavlja vašu sudbinu.

Runa broj osam predstavlja način kako da pronađete sebe.

Runa broj devet predstavlja određene istine u vašem životu.

O autoru

Slični postovi