As kupova i Devetka novčića-indikatori trudnoće u tarotu

Posted On 25 apr 2014
Comment: Off

Svaka karta u tarotu ima pozitivan uticaj sveukupno. As kupova je karta u tarotu koja donosi osobi potencijal za trudnoću. Ova karta je indikator pomešanih emocija, suza, a u kombinaciji sa Devetkom novčića može dati moguću trudnoću. Inače, Devetka novčića u tarotu ponekad odgovara Veneri u znaku device ili samo znaku device. Ova karta bi takođe mogla ukazivati na buđenje ili odaziv za ideju trudnoće. U tarot analizi ove dve karte veoma često iniciraju začeće, ali i usamljenost ženske osobe u važnim životnim momentima. U kombianciji As kupova sa Devetkom novčića sugeriše očekivanje koje će imati pozitivan ishod.

O autoru

Slični postovi