Kompatibilnost brojeva 1 i 2 u numerologiji

Ovaj susret dva vrlo različita broja ukazuje na obećavajuću kombinaciju, sa međusobnim poštovanjem i iskrenošću. Broj  1 ima jaku energiju, želju za akcijom i uvek je motivisan, dok je broj 2 osetljiv, pronicljiv i po prirodi je prilagodljiv. Osobe sa brojem 1 i brojem 2 su vrlo različite. Kada u numerološkom  grafikonu muškarac ima broj 1, a partnerka broj 2, tada ova kombinacija brojeva ukazuje da obe osobe znaju tačno šta žele, međusobno se nadopunjuju vrlo dobro i tu nema konkurentnosti, niti želje za dominacijom. Osoba sa brojem 1 nikad neće gubiti iz vida ono što mora da učini za partnera. Ovi brojevi mogu igrati važni ulogu u određivanju dugoročnog potencijalnog uspešnog partnerstva i braka.

O autoru

Slični postovi