astrofon - astrologija, tarot, numerologija telefonom

Karmički uticaj Urana

Sve planete imaju određen učinak u astrološkim kućama u kojima se nalaze. Njihov energični uticaj takođe se oseća u kućama u kojima vladaju, kao i kući polariteta (suprotnosti). Uran, međutim, ima dodatni uticaj u drugim kućama u natalnoj karti koji se može izračunati pomoću jednostavne tajne formule na temelju broja 14. To je ciklični događaj kuće. Uranska energija je neočekivana i donosi uzbudljive događaje. Simbolično, u numerologiji, Uranu se dodaje broj 14, jer on predstavlja „graditelja“ i energiju obuhvaću praktičnim idealizmom, genijalnošću, stvaranjem budućnosti, vlašću na svim nivoima, poznavanjem materijala, filantropije, univerzalnosti, međunarodnog  smera u službi čovečanstva. Broj 14 je odnos (4 s’ kosmičkom jedinicom 10) cikličnih zakona koji se odnose na održavanje i razradu prirode života. Zato je 14 kosmička suština Urana. Prema drevnoj Kabali broj 14 pokazuju „napredak“, tako da četrnaest godina predstavlja vreme za nove avanture i istraživanje. Lična snaga pojedinca tada će proći životne testove odrastanja i suočavanja sa nevoljama. Na karmičkom nivou, broj 14 predstavlja obraćanje života u kome  je bila zapostavljana ljudska sloboda. Trenutne životne lekcije se temelje na pojedinačnim karmičkim računima koji su plaćeni kroz sve promene, okolnosti i neočekivane događaje. Da bi smo saznali ciklične događaje u natalnoj karti gde Uran ima dodatne ili zaostale karmičke učinke potrebno je oduzeti broj kuće u kojoj boravi Uran od broja 14. Rezultat je broj druge kuće u kojoj Uran ima preostalu snagu . Jedini izuzeci su 1. i 7. kuća. Ako se natalni Uran nalazi u prvoj kući : 14-1 = 13; Uticaj se oseća u 1. kući tada su izgled i vitalnost pogođeni.

Ako se natalni Uran nalazi u 2 kući: 14-2 = 12. Uticaj se oseća u 12. kući. Psihička sposobnost, duboka psihologija, karmička dužnost i tajne su pogođeni.

Ako natalni Uran nalazi u 3 kući: 14-3 = 11. Uticaj se oseća u 11. kući. Nadanja, težnje  i motivacije su pogođene.

Ako se natalni Uran nalazi u 4 kući: 14-4 = 10. Uticaj se oseća u 10. kući. Svetovni status, vlast, popularnost i uspeh su pogođeni.

Ako se natalni Uran nalazi u 5. kući: 14-5 = 9. Uticaj se oseća u 9. kući. Svest, apstraktno mišljenje, lična filozofija i duh avanture su pogođeni.

Ako se natalni Uran nalazi u 6. kući: 14-6 = 8. Uticaj se oseća u 8. kući. Podrška, smrtnost, okultne sposobnosti i polna orijentacija su pogođeni.

Ako se natalni Uran nalazi u 7. kući: 14-7 = 7. Uticaj se oseća u 7. kući. Javni poslovi, individualnost, sposobnost da volimo i društvena svest su pogođeni.

Ako se natalni Uran nalazi u 8. kući: 14-8 = 6. Uticaj se oseća u 6. kući. Usluga i rad, zdravlje, higijena, ishrana i društveni status je pogođen.

Ako se natalni Uran nalazi u 9. kući: 14-9 = 5. Uticaj se oseća u 5. kući. Kapacitet za zabavu i rekreaciju, kreativno izražavanje, strasti i senzualnosti su pogođeni.

Ako se natalni Uran nalazi u 10. kući: 14-10 = 4. Uticaj se oseća u 4. kući. Psihološki temelji,okruženje, porodični život, privatne stvari i patriotizam su pogođeni.

Ako se natalni Uran nalazi u 11. kući: 14-11 = 3. Uticaj se oseća u 3. kući. Intelekt i mentalni procesi, prilagodljivost, način komunikacije, fizička spretnost i govor su pogođeni.

Ako se natalni Uran nalazi u 12. kući: 14-12 = 2. Uticaj se oseća u 2. kući. Individualne vrednosti, sposobnost davanja i primanja, snaga, sigurnost i pitanja koja okružuju gubitak i dobitak od svih vrsta (fizičkei, mentalni, emocionalni i duhovni) su pogođeni.

Ako je vaš natalni Uran retrogradan postoje jake karmičke posledice povezane s’ njegovom kućom, polaritetom kuće (suprotna kuća) i kuća u grafikonu kojom vlada.

O autoru

Slični postovi