Karma – ključ za razumevanje života

Karma daje razumevanje zašto se stvari događaju na određen način, utvrđuje uzročne-posledične veze i nagrade. Karma daje ključ za razumevanje života, definiše povoljne ili nepovoljne uslove života, i uči kakvim konkretnim merama se može promeniti život. Karma govori šta sprečava čoveka da bude srećan, kako prošlost utiče na sadašnjost i ono što će biti njegova budućnost. Karma ne kažnjava, ona objašnjava šta je čovek zaradio svojim delima kada u životu osobe počinju problemi. Čovek sam stvara svoju sudbinu svojim delima i mislima. Zakon karme uči nas da u životu nema slučajnosti, nema događa bez razloga, sve ima uzrok, ako osoba ne razvija svoje talente i ne ojačava duhovni segment bića, onda će njen život biti okrenut ka problemima i zagonetkama. Karma deluje kroz čovekove misli, želje i dela. Karmički čvor je događaj iz prošlog života koji dovodi do ponavljanja situacije kroz koje osoba mora proći, shvatiti greške i doneti prave zaključke. Ako ne možete odvezati karmički čvor, situacija se ponavlja. Razdvajanje karmičkog čvora počinje kada se osoba suočava sa teškom situacijom. Ljudi se pronalaze stalno sve dok ne razreše određenu sudbinsku situaciju. Radi izlaska iz karmičkih čvorova treba opraštati, dati svoju toplinu i želeti uvek sve najbolje.

O autoru

Slični postovi