Kako izračunati broj individualnog talismana

Na osnovu individualnih brojeva svaka osoba može odrediti svoj talisman. On može pokrenuti pozitivne događaje i ugodne promene u životu. Da bi se izračunao broj ličnog talismana treba sabrati redom datum rođenja (dan, mesec, godina) od svog oca, majke i sopstveni broj, a zatim ga podeliti sa brojem 3. Na primer, otac je rođen 5. januara 1954, majka  23. decembra 1964 i sopstveni datum rođenja je 7. oktobar 1988. Zajedno zbrajanjem ovih brojeva dobijamo:

5 + 1 + 1 + 9 + 5 + 4 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 4 + 7 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 8 = (Zbir) 96: 3 = 32 = 5.

U našem slučaju, to je broj 5. Osobe koje su dobile broj npr. 30,3 trebale bi da ga zaokruže na sledeći način 30,3 = 30. Ako je broj iza decimalnog zareza veći od 5, onda se se dodaje jedinica, na primer, dobijen broj je  30,6=31.

Broj talisman doneće sreću i uspeh. Taj broj bi trebalo napisati na kaiš sata iznutra ili izvesti na svakodnevnoj odeći.

O autoru

Slični postovi